suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Podpora vnějších ekonomických vztahů (zejména v oblastech exportu, investic a cestovního ruchu) je jednou z priorit české zahraniční politiky. V podmínkách vysoké míry otevřenosti české ekonomiky je prosperita země závislá na schopnosti prosadit její hospodářské zájmy ve světě.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pokládá posílení úlohy diplomacie při podpoře vnějších ekonomických zájmů ČR za jeden ze svých prioritních cílů. Nutnost věnovat mimořádnou pozornost této oblasti vyplývá nejen z celkové odpovědnosti MZV za realizaci zahraniční politiky ČR, ale stejně tak i z charakteru české, výrazně exportně orientované ekonomiky. Narůstající provázanosti bilaterálních a multilaterálních ekonomických zájmů je průběžně přizpůsobován i charakter a obsah české diplomacie.

MZV ČR si je vědomo své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády ČR za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů. Ke splnění tohoto cíle slouží i podpora sítě zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, tedy včetně našeho úřadu v Helsinkách. Rozsah pomoci a podpory poskytované podnikatelským subjektům je závislý na našich kapacitních možnostech a je definován Katalogem služeb jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export.

Předtím, než se podnikatelský subjekt obrátí na ZÚ, měl by prioritně využít informace obchodně-ekonomického charakteru z příslušného zahraničního teritoria, které jsou shromažďovány, aktualizovány a zveřejňovány MPO, MZV a jejich příspěvkovými organizacemi. Jedná se např. o Mapu globálních oborových příležitostí či Souhrnnou teritoriální informaci.

Pokud uvedené zdroje neposkytnou odpovědi v dostatečné míře, mohou se české podniky obracet na obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví v Helsinkách zejm. s následujícími žádostmi:

  • - poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery
  • - konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí
  • - poskytnutí informací o příležitostech na finském trhu
  • - doporučení služeb finských právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších institucí
  • - poskytnutí podpory při navazování kontaktů s finskými představiteli
  • - získání některých doplňujících informací o konkrétní firmě