suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Radio Praha - vysílání do zahraničí

Ministerstvo zahraničních věcí financuje rozhlasové vysílání do zahraničí jako součást svých státně-propagačních a informačních aktivit. Vysílání ČR do zahraničí je realizováno v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, češtině a ruštině.

Na našem území má toto vysílání dlouhou tradici, funguje od roku 1936. Touto činností se zabývá Český rozhlas 7 - Radio Praha v rámci Koncepce zahraniční politiky, schválené vládou v roce 1999. Stejný důraz klade tato koncepce na krajanské komunity, které tvoří jádro posluchačů vysílání do zahraničí v češtině. Posluchači mají díky Radiu Praha možnost slyšet český jazyk každý den ve vzdálených a rozsáhlých oblastech světa na krátkých vlnách a na internetu.

Vysílání do zahraničí spolupracuje i se subjekty, které se rovněž zabývají propagací ČR v zahraničí, jako jsou Správa českých center, Česká centrála cestovního ruchu, Czechtrade, Czechinvest apod.

Cílem vysílání do zahraničí je "poskytování kvalifikovaných a objektivních informací o politickém, ekonomickém, kulturním a celospolečenském vývoji v ČR v souladu s koncepcí zahraniční politiky České republiky". Odpovědnost za obsahovou náplň vysílání nese Český rozhlas (redaktoři jsou jeho zaměstnanci). Poradním orgánem MZV jakožto gestora vysílání je tzv. Konzultační rada, jejímiž členy jsou zástupci MZV, členové parlamentních výborů spjatých s problematikou médií, ředitel Radia Praha a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tato rada má právo vznášet k obsahu vysílání připomínky.

Vysílání ČR do zahraničí je realizováno v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, češtině a ruštině. Smlouva o provozování vysílání stanoví, že Český rozhlas zajistí vysílání kažký den v roce v celkovém rozsahu bezmála 25 hodin (7 hodin v angličtině, 6 v češtině, 4 ve španělštině, 3 ve francouzštině, 2 v němčině, 1,5 v ruštině). Vysílání je provozováno v ustálené programové struktuře, která se snaží posluchačům přiblížit Českou republiku v různých oblastech.

Rozhlasové vysílání sleduje vývoj v oblasti komunikačních technologií a v rámci daných možností se je snaží zavádět. Od roku 1994 Radio Praha provozuje svoji webovou stránku - www.radio.cz. Cílem je zpřístupnit vysílání Českého rozhlasu 7 (ČRo 7) ve zvukové i textové podobě i v těch částech světa, které krátkovlnný a satelitní signál nepokryje. Na webové stránce tohoto rádia lze nalézt kromě obsahu vysílání i řadu užitečných informací o České republice a internetové odkazy na významné české instituce. Na požádání mohou pracovníci ČRo 7 zájemcům zasílat zdarma čerstvé zprávy (stačí zanechat vzkaz na cr@radio.cz nebo přímo na www. radio.cz).

Kontakty

Radio Praha
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

web: www.radio.cz, E-mail: cr@radio.cz
tel.: +420 221 552 901 (sekretariát), +420 221 552 922 (česká redakce)
fax: +420 221 552 903 (sekretariát)