česky  english 

rozšířené vyhledávání

Velvyslanec České republiky v Irsku

             

JUDr. Pavel VOŠALÍK

 
Pavel Vošalík

Pavel Vošalík

           
  • * 17. července 1963 v Jindřichově Hradci
 
           
 
Vzdělání
  1986     Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (titul doktor práv „JUDr.“)
  1982 - 1986 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  1978 - 1982 Gymnázium v Třeboni
         
Kariéra na MZV
  23/01/2024     Velvyslanec České republiky v Irsku
  01/2020 - 09/2023 vedoucí oddělení výsad a imunit, zástupce ředitelky Diplomatického protokolu
  09/2018 - 08/2023 zvláštní zmocněnec pro jednotnou zahraniční prezentaci ČR
  09/2018 - 12/2019 vedoucí oddělení zvláštních zmocněnců
  08/2018 - 08/2019 zvláštní zmocněnec pro veřejnou diplomacii
  05/2018 - 08/2018 ředitel odboru zahraničně politických analýz a plánování
  07/2008 - 04/2018 Velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Svrchovaném řádu maltézských rytířů a v Republice San Marino, rezidence v Římě
  08/2004 - 05/2008 Velvyslanec České republiky v Kanadě, rezidence v Ottawě
  10/2003 - 05/2004 náměstek ministra zahraničních věcí pro právní a ekonomické otázky a pro rozvojovou spolupráci, pověřený řízením sekce právní a konzulární
  10/2001 - 10/2003 náměstek ministra zahraničních věcí pro mnohostranné vztahy
  06/1997 - 10/2001 Velvyslanec České republiky v Jihoafrické republice, Republice Namibie, Republice Botswana, Republice Mauritius, Království Lesotho a ve Svazijském království, rezidence v Pretorii
  07/1993 - 05/1997 vrchní ředitel právní a konzulární sekce
  01/1993 - 06/1993 ředitel odboru generální inspekce
  10/1990 - 12/1992 Federální ministerstvo zahraničních věcí ČSFR, inspektor, ředitel odboru inspekce
         
Předchozí zaměstnání
  01/1990 - 09/1990 Ministerstvo financí ČR, vedoucí devizového oddělení
  1989     Správa pro věci majetkové a devizové
         
Členství v odborných radách a orgánech 10/2001-04/2004
      - Rada vlády ČR pro lidská práva
      - Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity
      - Rada vlády ČR pro národnostní menšiny
      - Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů
      - Rada vlády ČR pro zdraví a životní prostředí
      - Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj
         
Předchozí akademická činnost
  2003 - 2006 Externí vyučující předmětu lidská práva na Fakultě zdravotně sociálních věd Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  1994 - 1996 Externí spolupráce s katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
         
Významná ocenění
      - Řád sv. Pia IX. I. třídy (Svatý stolec)
      - Záslužný řád Pro Merito Melitensi s velkokřížem (Svrchovaný řád maltézských rytířů)
      - Řád svaté Agáty, důstojník, Republika San Marino
      - Zlatá medaile sv. Vojtěcha (Arcibiskupství pražské)
      - Pamětní medaile České biskupské konference