česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáž na Velvyslanectví ČR v Dublinu

Velvyslanectví ČR v Dublinu (dále jen "ZÚ Dublin") v průběhu celého roku přijímá stážisty a stážistky (dále jen "stážista") na neplacené stáže v době trvání 3 – 6 měsíců, kteří dostanou příležitost se seznámit s prací a agendami zastupitelského úřadu.
 

Účel stáže: Stáž umožní stážistovi podílet se na plnění konkrétních úkolů, seznámit se blíže s posláním, úkoly a diplomacie a práce na velvyslanectví ČR. Může se jednat např. o přípravu a realizace návštěv z ČR v Irsku, přípravu operativních a rešeršních podkladů, podporu aktivit ekonomické a veřejné diplomacie, účast na jednáních, seminářích a konferencích a vypracovávání zápisů atd.

Kdo může na stáž: student české či zahraničních VŠ nebo max. 1 rok od ukončení studia. Podmínkou je občanství ČR a znalost českého a anglického jazyka.

Trvání stáže: 3 – 6 měsíců. ZÚ Dublin akceptuje pouze stáže prezenční, nikoliv distanční.

Doba schválení stáže: cca 2 měsíce. Poté, co ZÚ Dublin odsouhlasí stáž a obdrží od stážisty všechny potřebné dokumenty, zasílá ZÚ Dublin návrh stáže na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, což trvá cca 2 měsíce. 

Podmínky stáže: stáže na Ministerstvu zahraničních věcí ČR i na všech zastupitelských úřadech jsou neplacené, tj. i na ZÚ Dublin. Stážista si sám hradí úhradu cestovních nákladů, včetně sjednání zdravotního a úrazového pojištění po dobu stáže, a ubytování v souvislosti se stáží rovněž zajišťuje sám.

 

Potřebné dokument:

1.      žádost o stáž (je třeba uvést přesné datum stáže)

2.      kopii dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu)

3.      souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti

4.      výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce),

5.      vyplněné a podepsané prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti

6.      potvrzení o studiu nebo o jeho absolvování

7.      motivační dopis

8.      strukturovaný životopis,

9.      kopii osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření „Důvěrné“, „Tajné“ nebo „Přísně tajné“ (je-li žadatel jeho držitelem.)

Formuláře jsou uvedeny v příloze.

Prosíme zájemce o stáž, aby v případě zájmu s předstihem alespoň 3 měsíců kontaktovali ZÚ Dublin na dublin@mzv.gov.cz.

přílohy

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 30 KB DOC (Word dokument) 28.8.2023

Žádost o stáž 90 KB DOC (Word dokument) 28.8.2023

Souhlas s pořízením kopie totožnosti 42 KB DOC (Word dokument) 28.8.2023