česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ DAKAR

Obchodně-ekonomický úsek

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) je součástí Velvyslanectví České republiky v Dakaru. Naším prioritním úkolem je podpora rozvoje zahraničního obchodu České republiky v Senegalu, Gambii, Guineji a Guineji-Bissau a vyhledávání nových obchodních příležitostí pro české výrobce a exportéry. OEÚ se také zaměřuje na průběžné seznamování s obecnými podmínkami pro uplatnění výrobků českých firem v teritoriu a na informování o aktuální ekonomické situaci dané země a jejím vývoji.

 

Českým podnikatelským subjektům může OEÚ ZÚ Dakar poskytnout:

 • základní informace o ekonomickém a podnikatelském prostředí v západní Africe
 • základní kontakty na potenciální obchodní partnery na základě specifikovaného zadání ze strany českého podniku
 • užitečné kontakty (např. obchodní komory, profesní asociace atd.)
 • pomoc při organizaci podnikatelských misí českých firem do západní Afriky
 • informace o mezinárodních veletrzích v západní Africe
 • organizační podpora při účasti českých podniků na místních veletrzích

Požadavky kladené ze strany ZÚ Dakar na podnikatelské subjekty:

 • seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ, tak k obchodním partnerům v západní Africe tak, aby nedošlo k poškození pověsti ČR
 • přiměřenost a opodstatněnost žádostí o podporu vůči ZÚ Dakar
 • poskytnutí dostatečného množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech
 • poskytnutí aktuálních informací ZÚ o již rozvinutých aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu
 • sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce ZÚ s firmou

ZÚ Dakar vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením nemůže zejména:

 • jednat a vystupovat jménem firem
 • financovat aktivity firem
 • vykonávat překladatelské a tlumočnické služby

Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech ZÚ ČR v Dakaru.

 

Kontaktní informace:

Vedoucí OEÚ: Ing. et Ing. Tereza Hankeová

E-mail: Dakar.commerce@mzv.gov.cz