english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

PROPEA: softlandingový program pro české firmy pokračuje v roce 2024

České firmy, které uvažují o vstup na trh na severovýchodě USA, mohou také v roce 2024 využít nástroje Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu přítomnosti českých firem v zahraničí (PROPEA). Služby PROPEA, podporující vstup českých firem na místní trh, poskytuje akreditovaný místní partner ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v New Yorku. Zejména pro menší firmy a startupy se jedná o výhodný nástroj, neboť služby jsou ze 70 % dotované Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
 

PROPEA je v roce 2024 v New Yorku a okolí realizována prostřednictvím konzultací a právních služeb advokátky Heleny Kastlové. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, zbylých 30 % si spolufinancují firmy. Upozorňujeme, že je stanoven celkový maximální rozpočet (dotované části) projektu PROPEA pro New York, služby je tedy možno využívat pouze do vyčerpání rozpočtu.

Prostřednictvím projektů PROPEA v New Yorku mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků, při zakládání pobočky v USA nebo zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy. Kompletní přehled služeb, které mohou české firmy v rámci projektu PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA)

Služby poskytované v rámci PROPEA jsou doplňkem k individuálním službám, které českým firmám dle katalogu služeb Klientského centra pro export poskytuje obchodně-ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR v New Yorku (zejména B2G služby, tedy podpora při jednání se státními a veřejnými institucemi, při účasti českých firem ve veřejných tendrech atd.) a zahraniční kancelář agentury CzechTrade v New Yorku (především B2B služby, tedy podpora při vyhledávání a navazování firemních kontaktů a oslovování firemních a soukromých klientů).

Pro více informací ohledně nástroje PROPEA můžete kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Generálního konzulátu ČR v New Yorku, nejlépe prostřednictvím naší e-mailové adresy NewYork.Commerce@mzv.gov.cz.

 

 

přílohy

Klientské centrum pro export 289 KB PDF (Acrobat dokument) 16.10.2014