english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ekonomický úsek

Ekonomický úsek GK New York je součástí Generálního konzulátu České republiky v New Yorku. Naším prioritním úkolem je podpora českého exportu do USA a získávání U.S. investic do ČR.

Dlouhodobým cílem naší činnosti je uplatnění kvalitních a konkurenceschopných českých výrobků a služeb na rozsáhlém a vysoce konkurenčním U.S. trhu a prezentace naší země jako vyspělého a moderního státu a prezentace ČR jako "dobrého místa pro obchod a investice".

 


 

Ekonomický úsek je součástí Generálního konzulátu České republiky v New Yorku. Naším prioritním úkolem je podpora českého exportu do USA a získávání U.S. investic do ČR. Dlouhodobým cílem naší činnosti je zvýšení efektivity uplatnění kvalitních a konkurenceschopných českých výrobků a služeb na rozsáhlém a vysoce konkurenčním U.S. trhu.

Generální konzulát v New Yorku pokrývá svojí činností následujících 10 amerických států na severovýchodě USA: Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island a Vermont.

Naše základní služby českým exportérům zahrnují:

- Získávání poptávek a žádostí ze strany U.S. importérů po českém zboží a službách, předávání kontaktních adres U.S. zájemců o české zboží a potenciálních investičních/výrobních partnerů do ústředí (CzechTrade, CzechInvest, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a další profesní svazy a asociace ČR, Správa českých center, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR)

- Hledání nových exportních možností pro vývoz zboží, služeb a investic z ČR do USA, spolupráce s U.S. partnery při vytváření společných podniků, obchodní, výrobní kooperace a spolupráce na třetích trzích

- Podpora českých firem a podnikatelů na U.S. trhu při účasti v mezinárodních výběrových řízeních. Informace o významných mezinárodních veletrzích v teritoriu GK New York

- Poskytování informací o zakládání obchodních společností v USA a vízovém statutu managementu firem z ČR. Kontaktní adresy U.S. firem nabízejících poradenské služby českým exportérům a firmám (marketingové, poradenské, právní služby, přepravní, tlumočnické)

- Prezentace českých exportně zdatných oborů a investičního potenciálu ČR americkým partnerům a investorům, vyhledávání investičních příležitostí pro české investory.

- Informace o podnikání ve státech teritoria GK New York. Informační studie o trhu některých komodit v USA (sklo, pivo, hračky, sanitární keramika, výpočetní technika)

- Zveřejňování U.S. poptávek, exportních nabídek a informací o českých firmách na naší webové stránce www.mzv.cz/newyork.

Kontaktní spojení:
Generální konzulát České republiky v New Yorku
Ekonomický úsek
321 East 73rd Street
New York, NY 10021

Michal Kaplan - Ekonomický konzul
Tel.: +1 (347) 948-8104       

Asistentka ekonomického konzula
Tel.: +1 (347) 948-8160   
Fax: +1 (347) 974-6068
E-mail: NewYork.Commerce@mzv.gov.cz
Web: www.mzv.cz/newyork