česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

Česká republika a Rada Evropy

ČR se stala členem Rady Evropy 30. června 1993, kdy Výbor ministrů, s přihlédnutím k doporučujícímu stanovisku Parlamentního shromáždění, přijal resoluci (93)32 o přijetí ČR do RE.

Československo bylo členem RE již od r. 1991, nicméně jeho rozdělením členství zaniklo a oba nově vzniklé státy, ČR a Slovensko, musely o přijetí požádat znovu.

Členské povinnosti a závazky vyplývají zejména ze Statutu RE (členové mají povinnost uznávat zásadu právního státu, zaručit všem osobám ve své jurisdikci dodržování lidských práv a základních svobod a upřímně a efektivně spolupracovat při naplňování cíle RE) a resoluce Výboru ministrů (93)32 o přijetí ČR do RE. Další závazky pro ČR vyplývají ze smluv RE, jichž je smluvní stranou.

Výbor ministrů
Ministr zahraničních věcí reprezentuje ČR ve Výboru ministrů.
Velvyslanec Petr Válek je stálým představitelem ČR při Radě Evropy.

Parlamentní shromáždění
ČR je v Parlamentním shromáždění reprezentována Stálou delegací složenou ze 7 členů a 7 náhradníků. Senátorka Miroslava Němcová (ODS) je vedoucí české delegace.

Kongres místních a regionálních orgánů
ČR v Kongresu reprezentuje delegace složená ze 7 členů a 7 náhradníků.

 

Evropský soud pro lidská práva

Jakožto smluvní strana Evropské úmluvy o lidských právech má ČR povinnost přiznat každému, kdo podléhá její jurisdikci, práva a svobody zaručená touto úmluvou. více ►

Monitoring členských závazků

Přehled monitorovacích aktivit Rady Evropy ve vztahu k České republice více ►