česky  english 

rozšířené vyhledávání

Podnikání firem na středozápadu USA

Pozornost českých firem se po prodejních úspěších na domácím trhu a v okolních evropských státech logicky obrací i na mimoevropské trhy, stále častěji také na trh USA. Firma v této souvislosti mimo jiné řeší nejvhodnější podobu distribuční strategie s ohledem na povahu vyváženého zboží a na její finanční možnosti.

Lze identifikovat základní formy a kroky. Je zřejmé, že nelze aplikovat na všechny druhy zboží, ale lze využít jako určitý návod a distribuční strategie vhodně kombinovat. Všechny níže uvedené distribuční strategie si firmy z ČR v různých modifikacích v USA již vyzkoušely. Dle povahy vyváženého zboží / služby a s ohledem na personální a finanční možnosti si firma vybere sama, jaká forma vývozu je pro ni nejvýhodnější.

1. Základní forma / e-commerce

Formě prodeje zboží přes nezávislého distributora se sídlem v USA většinou předchází snaha prodávat zboží přes internet (e-commerce). Nicméně bez odpovídajícího marketingu a poskytování souvisejících služeb přímo v USA má tato forma prodeje poměrně malou šanci na úspěch. Lze ji využít pouze u zboží s menšími uživatelskými nároky na zákazníka a bez nutnosti zajištění poprodejních služeb. Možnosti přímého prodeje přes internet do USA se ještě zvýšily s platností od 10. března 2016, kdy došlo ke zvýšením limitu de minimis z 200 USD na 800 USD (tzv. položka 321 Entry). V této souvislosti je potřeba nicméně upozornit, že na řadu výrobků i v hodnotě nižší než 800 USD se i nadále vztahují zvláštní postupy v kompetenci specializovaných vládních agentur[1] kontrolujících dovozy zvláštního zboží (např. léky či zemědělské a potravinářské produkty aj.). Na toto zboží se pak položka 321 Entry nevztahuje a nelze jej prostřednictvím internetu do USA prodávat. Za dovoz zboží, na které se tyto zvláštní dovozní postupy vládních agentur nevztahují, se neplatí cla a poplatky a není ani potřeba podstoupit administrativní kroky související s dovozem.

S překotným rozvojem nových technologií především v mobilních telefonech roste v USA skokově prodej retailového zboží prostřednictvím e-commerce. V roce 2016 se historicky poprvé prodalo více zboží prostřednictvím internetu než v klasických kamenných prodejnách a tento trend bude do budoucna ještě sílit.

2. Nezávislý distributor / strategický partner v USA

Prodávat sofistikovanější a dražší zboží než 800 USD na trhu USA lze prostřednictvím buďto nezávislého amerického distributora, či strategického partnera (nepřímé obchodní zastoupení). Tato forma prodeje však vyžaduje mnohem větší časové i finanční firemní investice. Takový prodej se jeví jako nejvhodnější v počáteční fázi pronikání na trh USA, má však také své limity dané zejména kvalitou a motivací těchto nezávislých distributorů / strategických partnerů zboží od českých firem na trhu USA prosazovat. Je potřeba vždy velice pečlivě vybírat tyto prostředníky, aby z výsledků obchodního vztahu nebylo nakonec jen velké zklamání a finanční ztráta. Lze vhodně kombinovat s prodejem prostřednictvím e-commerce, pokud povaha zboží dovoluje.

3. Založení pobočky v USA – přímé obchodní zastoupení

Pokročilejší model prodeje oproti prodeji přes prostředníky přestavuje založení vlastního obchodního zastoupení / pobočky v USA. Založení zastoupení / pobočky CZ firmy zaměřené na prodej produktů je poměrně velkou investicí a každá firma si musí dobře spočítat, zda se jí pronikání na trh USA v dané fázi touto formou vyplatí. Oproti přímému prodeji přes internet

či neexklusivnímu zastupování má však řadu výhod, zejména pak přímý a pravidelný kontakt s klienty a jasný přehled o vývoji trhu v daném segmentu, čase a místě.

4. Zahájení vlastní výroby v USA

Zcela nejkomplexnější a finančně nejnáročnější formou vstupu na trh USA je zahájení vlastní výroby na území USA. Několik firem z ČR se k tomuto kroku v minulosti sice již odhodlalo, nicméně ve většině případů se jedná o softwarové firmy, kde nejsou vstupní investice tak vysoké. Pro firmy s komplexním výrobním programem, je pak investice mnohem složitější. Možností je pak výstavba zcela nové výrobní základny na zelené louče, nebo akvizice místní zavedené firmy včetně jejího jména. S touto formou podnikání samozřejmě souvisí náročné právní, finanční, účetní a daňové kroky.

Jak při rozhodování o založení exklusivní pobočky firmy, tak při zahájení vlastní výroby, je možno vybírat z několika základních právních forem, jejichž konkrétní legislativní úprava se může lišit stát od státu. Pro shrnutí uvádíme základní právní formy, které jsou v USA k dispozici:

I. Základní formy podnikání s neomezeným ručením / unlimited liability:

Sole Partnership: Nejjednodušší forma podnikání, která je vlastně obdobou podnikání na živnostenský list.

General Partnership: Nejčastěji se využívá v momentě, když se firma rozhodne založit pobočku s americkým partnerem. Každý z partnerů odpovídá za závazky a povinnosti dalších partnerů bez ohledu na výši vstupního kapitálu.

Limited Partnership: Struktura, kde hlavní partner řídí společnost a další společníci, kteří investovali svůj kapitálový vklad, nejsou zapojeni do každodenního rozhodování společnosti. Tito společníci mají omezené ručení do výše svých vkladů.

II. Základní formy podnikání s omezeným ručením / limited liability:

Limited Liability Company: Tato forma podnikání je v podstatě vhodná pro podnikání ve všech oborech s výjimkou bankovnictví a pojišťovnictví. Odpovídá společnosti s ručením omezeným v ČR. Společníci ručí jen do výše svého kapitálového vkladu, nicméně smluvně je možno toto omezené ručení pro některé společníky ještě více omezit (pak se jedná o Limited Liability Partnership).

Corporation: Nejkomplexnější forma podnikání se nazývá korporace. Korporace může vydávat převoditelné akcie s výhodou omezeného ručení, společníci ručí jen do výše svého kapitálového vkladu. Nejčastěji si firmy zakládají pobočku ve státě Delware či Nevada z daňových důvodů (zejména z důvodu neplacení federálních daní).

Firma z ČR v pozici exportéra může od amerického trhu očekávat především:

  1. transparentní právní systém: Obchodní zákony jsou zcela transparentní a požadavky na jejich plnění přístupné, avšak objemově jsou velmi rozsáhlé. Pro dovozce to znamená jediné, využití pomoci odborníků.
  2. jednotný trh: Americký trh je v porovnání s trhem EU opravdu jednotný. Dovozce, který vstoupí na trh v New Yorku, Miami, Chicagu nebo v jiném z dalších 300 vstupních míst, se vždy setká se stejným systémem. USA jsou na tuto "uniformitu" pyšné a jakákoliv odchylka se uvádí okamžitě na správnou míru.
  3. soulad pravidel: Jeden z nejdůležitějších orgánů, který se tomuto v USA věnuje, je celní správa. Ta se mimo jiné zabývá dodržováním a bezpečností pravidel a předpisů při vstupu zahraničních firem na trh USA.

Podrobnější informace v Souhrnné teritoriální informaci pro Spojené státy americké