česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-polský odborný seminář na téma "Vliv EU a Rady Evropy na správní řízení v Polsku a v ČR"

Projekt Právnické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s Uniwersytetem Łódzkim (Wydziałem Prawa i Administracji) spočíval v realizaci česko-polského semináře, který se konal ve dnech 15.-18.10.2009 v Olomouci za účasti 14 českých a 13 polských akademických pracovníků a doktorandů.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj česko-polské vědecké spolupráce v oblasti práva

(zejména  v oblasti   správního  práva)  a  formou  uspořádání   společného   česko-polského

odborného   semináře   zvýšit  vědecko-výzkumný  potenciál   akademických  pracovníků  a

doktorandů z partnerských institucí.

Základní aktivitou k dosažení cíle a záměru projektu a zároveň hlavním výstupem projektu

bylo uspořádání společného česko-polského semináře. Tato aktivita byla po dohodě obou

garantů semináře, dr. Horákové z Právnické fakulty UP v Olomouci a prof. Chróścielewského

z Právnické fakulty Univerzity v Lodži realizována v termínu 15.-18. 10. 2009. Seminář se

konal v reprezentačních prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které

byly vyhrazena speciálně pro organizaci Česko-polského semináře.

Dalším výstupem projektu je sborník příspěvků ze semináře s názvem „Vliv EU a Rady

Evropy   na   správní   řízení   v ČR   a   v Polsku".   Sborník   bude   vydán   v tištěné   formě

v nakladatelství Knihovnicka.cz. Elektronická verze sborníku bude volně dostupná z webové

stránky projektu, která je součástí webových stránek Právnické fakulty Univerzity Palackého

v Olomouci. Součástí webové stránky projektuje rovněž fotogalerie zahrnující fotografie ze

semináře.

Česko-poský seminář Univerzity Palackého