česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osobní doklady

Informace týkající se vydání občanského průkazu a cestovního pasu.

1. Cestovní doklady

  • Informace týkající se vydání cestovního dokladu:

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

****************************************************************************************

2. Občanský průkaz

Vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině

  • K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

  • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
  • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Výměna občanského průkazu po návratu z ciziny

  • Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny. 

  • Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

  • Zákon o občanských průkaz neumožňuje podání žádosti o vydání občanského průkazu ani převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupitelském úřadu v zahraničí.

  • Občan si může také požádat o vydání občanského průkazu při návštěvě České republiky. Je však třeba počítat s lhůtou 30 dnů pro vydání občanského průkazu.

  • Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území České republiky, nemají povinnost mít občanský průkaz.

http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-vymena-op-po-navratu-z-ciziny.aspx