english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby pak proběhne v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

Volit bude možné 13. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod. a 14. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod., resp. v příp. druhém kole pak 27. ledna 2023 v době 14.00 – 22.00 hod.
a 28. ledna 2023 v době 08.00 – 14.00 hod.

Na území Austrálie bude možné volit v budově ZÚ Canberra a GK Sydney.

Volit budou moci občané ČR, kteří jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Canbeře či GK Sydney, nebo kteří předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu, nebo vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání své totožnosti a státního občanství ČR platný občanský průkaz ČR nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR nebo platný cestovní průkaz ČR; neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Ten, kdo není ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Canbeře nebo GK Sydney, zapsán, se může pro účely prezidentské volby nechat zapsat ve lhůtě do 4. prosince 2022 do 16.00 hod., do kdy je možno doručit nebo předat písemnou žádost o zápis na příslušném úřadě. Postup a podmínky zápisu jsou uvedeny v našem článku.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Canbeře nebo GK Sydney a budou chtít volit v jakémkoliv jiném volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo GK Sydney o vydání voličského průkazu osobně, poštou nebo elektronicky prostřednictvám datové schránky. Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena na Velvyslanectví ČR v Canbeře nebo GK Sydney do 6. ledna 2023 do 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. do 20. ledna 2023 do 16.00 hod. pro příp. 2. kolo. V případě osobního předání žádosti o vydání voličského průkazu tato lhůta končí 11. ledna 2023 v 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. 25. ledna 2023 v 16.00 hod. pro příp. 2. kolo.

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasovat korespondenčně nelze.