english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czech POINT

Velvyslanectví ČR v Canbeře poskytuje pro veřejnost služby Czech POINT. Ty zahrnují např. výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.

Kompletní seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra zde. Další informace o systému a službách lze nalézt na www.czechpoint.cz.

Nejčastější úkony, které provádí Velvyslanectví ČR v Canbeře

1. Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné vydat osobě, které se výpis týká. Žádající osoba musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

2. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

3. Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku poplatkůPoplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v AUD, výše konzulárního poplatku je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Poplatku nepodléhají mj. agendy Informačního systému datových schránek.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU.

*************************************************************************************************************

ZPUSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Z organizačních důvodů jsou veškeré žádosti přijímány pouze během předem sjednaných schůzek. Zašlete nám laskavě e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat. E-mail: consular_canberra@mzv.cz

Děkujeme za pochopení.