česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízové informace

Velvyslanectví České republiky v Káhiře
4, Dokki str., Giza
Tel.: +20 233 339 700 (hlasový strom), +20 233 339 701/720 (operátor)
Fax: +20 237 485 892
E-mail: cairo.consulate@mzv.gov.cz

 

Velvyslanectví České republiky v Káhiře oznamuje, že v souladu s ustanovením § 169 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu čeština a angličtina.

 

 

  • Konzulární a vízové žádosti

Vízové žádosti (schengenská víza, dlouhodobá víza a pobyty) jsou vyřizovány na základě sjednaného termínu každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek. Bližší informace o poskytování vízových služeb veřejnosti je věnován samostatný odkaz.

Superlegalizace dokumentů, ověřování podpisů a matriční záležitosti bude možné provést pouze po předchozím objednání na cairo.consulate@mzv.gov.cz.

Náběr žádostí o superlegalizace dokumentů a ověření podpisů probíhá po předchozím objednání každou neděli od 10:00 - 11:30 hod.  Lhůta pro vyřízení je jeden týden. Ověřovací činnnosti je věnován samostatný odkaz.

 

Vyzvedávání zpět cestovních dokladů po datu stanoveném při podání žádosti o vízum: neděle až čtvrtek: od 14:00 do 15:00 hod.

Pro vyřizování matričních žádostí a cestovních dokladů je vyžadována předchozí rezervace na cairo.consulate@mzv.gov.cz.

 

  • Jednací jazyk

Velvyslanectví České republiky v Káhiře oznamuje, že v souladu ustanovením § 169 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu čeština, angličtina a arabština.

Písemnosti se vždy vyhotovují v jazyce českém.
Pokud žadatel předloží dokument vyhotovení v jiném než českém jazyce a nedoloží k němu úředně ověřený překlad do jazyka českého, hledí se na tento dokument, jako by nebyl předložen.

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Neděle

9:00 – 11:00

Superlegalizace

Pondělí

9:00 – 12:00

Dlouhodobá víza a pobyty (max. 10 žádostí)

Úterý

9:00 – 12:00

Schengenská víza

Středa

9:00 – 12:00

Schengenská víza

Čtvrtek

9:00 – 12:00

Schengenská víza

 

  • Konzulární služba a pomoc v nouzi

Konzulární pohotovost -  tel. +20 122 742 75 13  linka funguje pouze mimo pracovní dobu velvyslanectví a je určena výhradně pro občany ČR v nouzi či ohrožení zdraví nebo života;

 

!!!Na této lince nejsou zodpovídány dotazy k cestování, stavům vízových žádostí, či žádosti o termín!!!

Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR (dále jen „občan“), který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci ZÚ.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu známých, příbuzných či přátel nebo za účelem zjištění možnosti získání zaměstnání a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí, nikoliv již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR.

 

  • Konzulární působnost ZÚ Káhira

S ohledem na vyhlášku č. 35/2020 o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu, je ZÚ Káhira oprávněn přijímat žádosti občanů Egypta, Eritrei, Sudánu, Jemenu a Palestiny, případně občanů s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v těchto státech. Žádosti jsou podávány výhradně osobně.

Dovolujeme si zároveň upozornit, že zastupování Zastupitelského úřadu Švýcarska v Chartúmu bylo s ohledem na trvající boje zrušeno.

Súdánští občané mají možnost si podat žádost o krátkodobá i dlouhodobá víza/pobyty pouze při ZÚ Káhira.

 

přílohy

Vyhláška o územních obvodech zastupitelských úřadů 3 MB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020