português  česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty ČR v Surinamu a v Guyaně

Funkce honorárních konzulátů:
Vedoucí honorárních konzulátů ČR, tzv. honorární konzulové, nejsou za vykonávání své funkce placeni. Jejich činnost spočívá zejména v reprezentaci a šíření dobrého jména ČR v teritoriu, v podávání informací a napomáhání obchodní, vědecké, kulturní a jiné spolupráci mezi zeměmi své působnosti a ČR. Honorární konzuláty pomáhají sdružovat krajanskou komunitu, asistují českým občanům, kteří se ocitnou v nouzi, a to zejména podáváním informací, zprostředkováním účelné pomoci a kontaktu s rodinou v ČR, popř. s velvyslanectvím v Brasília.

Níže uvedené honorární konzuláty neověřují kopie dokumentů ani překladů z/do češtiny. Ke konzulárním úkonům zahrnujícím ověřovací, státoobčanskou, matriční, pasovou či vízovou agendu jsou příslušné pouze zastupitelské úřady, v tomto případě Velvyslanectví ČR v Brasília.

Česká republika disponuje honorárními konzuláty v následujících přiakreditovaných zemích:

Kooperativní republika Guyana


Honorární konzulát ČR v Georgetown
Honorární konzul: Lex Barker
Bb1 Nelson Mandela Ave.
N.E. La Penitence
Georgetown
Guyana
tel.: +1 678 374 1126
email: georgetown.honorary@mzv.gov.cz
email: lexbarker@icloud.com

Surinamská republika


Honorární konzulát ČR v Paramaribo
Honorární konzul: Steven Tjang-A-Sjin
Bonistraat 89-91
Paramaribo
Suriname
tel.: +597 459 704
email: paramaribo.honorary@mzv.gov.cz
email: steven@tjang-a-sjin.com