português  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáž na našem velvyslanectví

Stáže na zastupitelském úřadě v Brazílii se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol, pracovníci vědeckých institucí a organizací působících v oblasti mezinárodních vztahů, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu MZV.

Postup pro přijetí stážisty

Uchazeč o stáž podá dotazník k žádosti o umožnění studijní stáže - doc (21 kB) vedoucímu zastupitelského úřadu. Po posouzení její vhodnosti a přínosu pro MZV podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže MZV ČR.

K žádosti o stáž musí uchazeč předložit následující dokumenty:

  • vyplněný dotazník k žádosti
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • výpis z rejtříku trestů (ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti)
  • podepsané prohlášení o právní způsobilosti
  • podepsaná kopie OP nebo pasu


Uvedené dokumenty zašlete fyzicky na adresu ZÚ Brasília, popř. prostřednictvím MZV, adresa: ZÚ Brasília, MZV ČR, Loretánské nám. 5, 1180 00 Praha 1. Případně v rámci urychlení naskenované na email: brasilia@embassy.mzv.cz

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Délka stáže je určována individuálně s ohledem na její účel a potřeby ZÚ Brasília.