deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cíle a poslání Obchodně-ekonomického úseku

Úkolem Obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví v Berlíně je zastupovat zájmy České republiky včetně hospodářské sféry.

Obchodně-ekonomický úsek (OEÚ) je součástí velvyslanectví České republiky v Berlíně.
Hlavním úkolem OEÚ je podpora českého exportu do SRN a získávání německých investic do ČR. Dlouhodobým cílem naší činnosti je uplatnění kvalitních a konkurenceschopných českých výrobků a služeb s vyšší přidanou hodnotou na vysoce konkurenčním německém trhu.

Mezi další priority patří podpora spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Aktivity OEÚ směřují především do následujících oblastí:

Zahraniční ekonomická politika ČR a informačních propojení
ZÚ/OEÚ koordinuje a provádí zahraniční ekonomickou politiku ČR a vytváří informační propojení mezi institucemi a podniky v ČR a SRN. Podporuje dialog formou kulatých stolů, workshopů a odborných konferencí. Pořádá akce pro německé firmy a investory.

Analytická a zpravodajská činnost

OEÚ provádí analytickou a zpravodajskou činnost týkající se hospodářské situace dané země. Informuje instituce obou zemí o otázkách ekonomického vývoje a bilaterálních obchodních vztahů.

Poradenství a zprostředkování informací
Poradenství OEÚ se týká především hospodářsko-politických otázek. OEÚ informuje české firmy, resp. hospodářské svazy o důležitých zakázkách a vypsaných soutěžích, o změnách hospodářsko-politických rámcových podmínek.

Komplexní propagace České republiky
OEÚ propaguje Českou republiku jako významnou a vhodnou zemi pro zahraniční investice, usídlování podniků a spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací a v neposlední řadě jako spolehlivého partnera v rámci vnitřního trhu EU a na třetích trzích.

Pomoc českým podnikatelským subjektům při pronikání na německý trh
V této oblasti spolupracuje OEÚ s agenturami CzechTrade a CzechInvest v Düsseldorfu (http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/nemecko/). Funguje jako centrální kontaktní místo, kde firmy obdrží základní poradenství a informace a dále pro jejich orientaci přehled kontaktních míst ČR, které jim pak v konkrétních záležitostech poskytnou specifické služby. OEÚ rovněž sleduje a zprostředkovává trendy a příležitosti v jednotlivých sektorech německé ekonomiky. OEÚ v neposlední řadě aktivně podporuje vstup českých firem na německý trh.

OEÚ, resp. ZÚ Berlín vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením nemůže zejména:
- Jednat a vystupovat jménem firem;
- financovat aktivity firem;
- vykonávat překladatelské a tlumočnické služby;
- poskytovat závazné právní poradenství.
Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech ZÚ ČR v Berlíně.

Kontakty:

Obchodně ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Berlíně

Wilhelmstraße 44
10 117 BERLIN

Tel. +49 (0)30 - 226 38 195
Fax +49 (0)30 - 226 38 198
E-Mail berlin.commerce@mzv.gov.cz

Vedoucí:
Mgr. Ondřej Karas - rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku 

Zástupce vedoucího: 

Ing. Lukáš Janura, III. tajemník

Pracovníci:

Tereza Petráňová, referentka (Tel. +49 (0)30 - 226 38 214)
Hana Švédová, referentka (Tel. +49 (0)30 - 226 38 195)