srpski  česky 

Napredna pretraga
Upozorenje na članak Štampa Decrease font size Increase font size

Novi zakon o državljanstvu Republike Češke

Informacije o zakonu br. 186/2013 Zbirke zakona, o državljanstvu Republike Češke, koji je stupio na snagu od 1.1.2014.

Dana 1.1.2014. stupio je na snagu zakon br. 186/2013 Zbirke zakona, o državljanstvu Republike Češke i izmenama i dopunama nekih zakona (zakon o državljanstvu Republike Češke). Njegovim stupanjem na snagu ujedno prestaje da važi zakon br. 40/1993 Zbirke zakona, o sticanju i gubljenju državljanstva Republike Češke, sa izmenama i dopunama, kao i zakon br. 193/1999 Zbirke zakona, o državljanstvu nekih bivših čehoslovačkih državljana sa svim izmenama i dopunama.

Nova pravna regulativa u potpunosti se odriče principa jednog državljanstva i, sasvim suprotno tome, u potpunosti se priklanja mogućnosti posedovanja dvojnog (ili višestrukog) državljanstva.

Detaljne informacije o izmenama možete pronaći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke.