srpski  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Vedoucím ekonomického úseku ZÚ ČR v Bělehradě je Mgr. Pavel Daněk. Kontaktovat nás můžete na +381/11/3336 204, 3336 244 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax) nebo e-mailem commerce_belgrade@mzv.cz.

 Na ZÚ ČR v Bělehradě od října 2020 působí rovněž zemědělský diplomat Ing. Vladimír Váňa, jehož náplní je rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti zemědělství. Ing. Váňa je příslušný pro teritorium Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, jakož i Severní Makedonie. Kontakt: +381/11/3336 204, 3336 205 (tel.), +381/11/32 36 448 (fax), vladimir_vana@mzv.cz.
 

Podnikatelská mise srbských dovozců „genetiky“ na veletrhu Země živitelka

thumb

Letošní 45. ročník Země živitelky navštívili v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) opětovně i zemědělští podnikatelé ze Srbska a jednali o možnostech obchodní spolupráce v České republice. více ►

Setkání velvyslance T. Kuchty s podnikateli

thumb

Ve čtvrtek 16. srpna 2018 proběhlo v reprezentačních prostorách velvyslanectví České republiky v Bělehradě setkání nového českého velvyslance Tomáše Kuchty s představiteli podnikatelské sféry. více ►

Veletrh Tehnika 2018 - prezentace českých vystavovatelů na velvyslanectví v Bělehradě

thumb

V rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie se dne 22. května 2018 v prostorách Velvyslanectví České republiky v Bělehradě konala prezentace českých vystavovatelů na strojírenském veletrhu Tehnika 2018. Tento veletrh, kterého se české… více ►

Česká účast na Mezinárodním zemědělském veletrhu v Novém Sadu

thumb

Po loňské úspěšné premiéře národního stánku České republiky se na základě zájmu českých zemědělců a potravinářů potvrzeného i anketou Ministerstvo zemědělství České republiky rozhodlo zúčastnit i letošního 85. zemědělského veletrhu v Novém Sadě. více ►

České inseminační dávky do Srbska

zemedelstvi_5_foto_rada_eu_fotolia

Agrární ekonomická diplomacie přinesla své ovoce. Ing. Radivoje Ćosić, majitel a ředitel společnosti TAURUS Agro Konsalting převzal minulý měsíc již druhý kontejner s inseminačními dávkami z České republiky. více ►

Srbsko navštívili podnikatelé ze Zlínska

thumb

Ve dnech 17. – 20. dubna 2018 proběhla v Srbsku podnikatelská mise Zlínského kraje připravená v rámci projektů ekonomické diplomacie ve spolupráci ambasády v Bělehradě a Krajské hospodářské komory Zlínského kraje (KHK ZK). Českou delegaci… více ►

Prezentace českého zemědělství v Bosně a Hercegovině

thumb

Ve dnech 13. a 14. března proběhla v Gradišce odborná porada výrobců mléka Republiky srbské v Bosně a Hercegovině, které se zúčastnili i chovatelé z Federace Bosny a Hercegoviny. více ►

Prezentace společností Stasanet a Jablotron Alarms v Srbsku

thumb

Dvě české společnosti působící v oblasti zabezpečovacích systémů uspořádaly dne 1. 3. 2018 prezentaci v reprezentačních prostorách velvyslanectví České republiky v Bělehradě. Jedná se o perspektivní oblast, neboť paralelně s investicemi do… více ►

Srbští dovozci na B2B v Praze a na veletrhu Salima v Brně

thumb

Ve dnech 26. a 27. února proběhla v rámci projektů ekonomické diplomacie (PROPED) incomingová mise srbských firem z oblasti dovozu a distribuce potravin. Zvláštní pozornost byla věnována importérům potravinářských výrobků spadajících do oblasti… více ►

Desáté zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci

thumb

Ve dnech 6. a 7. prosince 2017 se v Bělehradě konalo 10. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Srbskou republikou. Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický za doprovodu… více ►