česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky s Etiopií

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) působí Česká republika v Etiopii ve větší míře od roku 2001. Od roku 2011 je Etiopie jednou z prioritních zemí české rozvojové spolupráce. Hlavní české rozvojové aktivity směřovaly do vzdělávání, zásobování vodou a v menší míře také do zemědělství a sociálního rozvoje, dnes se česká rozvojová spolupráce zaměřuje na rozvoj venkova a udržitelné nakládání s přírodními zdroji.

Česká republika má na základě Strategie zahraniční rozvojové spolupráce na období 2018 až 2030 vybraných šest prioritních partnerských zemí, kam směřují její dlouhodobé projekty: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.

Etiopie je prioritní zemí i pro období 2018 až 2023.

V návaznosti na toto rozhodnutí bylo 16. února 2018 podepsáno Memorandum o porozumění o rozvojové spolupráci (Memorandum of Understanding on Development Cooperation) mezi etiopským Ministerstvem financí a hospodářské spolupráce a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Nedílnou součástí memoranda je bilaterální Program rozvojové spolupráce na období 2018-2023. Pro naplnění priorit rozvojové spolupráce se Česká republika soustředí zejména na podporu rozvoje venkova a zemědělství a zajištění potravinového zabezpečení při současné ochraně krajiny a udržitelném hospodaření s půdou i lesy. Dále se věnuje oblasti udržitelného nakládání s přírodními zdroji, zejm. s vodou. Podporuje také inkluzívní sociální rozvoj všech skupin obyvatelstva a rovný přístup ke všem úrovním vzdělávání a odborné přípravy a ke zdravotnictví. Spolupráce také podporuje genderovou rovnost, řádnou demokratickou správu věcí veřejných a ochranu klimatu v zemi. Česká republika doplňuje bilaterální rozvojové aktivity humanitární pomocí, zejména v případě závažných katastrof a zvýšeného přílivu uprchlíků ze sousedních zemí, ale i ve vztahu ke komplexním a dlouhodobým humanitárním potřebám. Česká rozvojová spolupráce s Etiopií se soustředí převážně do Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky sestává z následujících nástrojů:

·                  Bilaterální projekty

·                  Trilaterální projekty

·                  projekty Aid for Trade

·                  Humanitární pomoc

·                  Malé lokální projekty

·                  Vládní stipendia pro rozvojové země

 

Přehled všech aktuálních aktivit je k shlédnutí na naší interaktivní mapě projektů:

https://czetintmap.net

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Lékařská pomoc Etiopii - Druhá mise MEDEVAC

thumb

Ve dnech 22. až 28. září 2019 se v Etiopii uskutečnila druhá mise zdravotně humanitárního programu MEDEVAC. V rámci druhé mise přijeli do Etiopie dětský kardiochirurg prof. Tomáš Tláskal z Fakultní nemocnice v Motole, tři biomedicinští inženýři… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2017

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2017 dosáhla výše 7,1 mld. Kč a činila 0,15 % HND. Oficiální rozvojová pomoc (ODA) zahrnuje veřejné výdaje státních i dalších veřejných institucí, vysokých škol a místních samospráv,… více ►

Předávací ceremonie malého lokálního projektu na podporu zrakově postižených žáků

thumb

Zástupci ambasády ČR v Addis Abebě se 16. Srpna 2019 zúčastnili předávací ceremonie malého lokálního projektu v Bishoftu. Projekt s názvem “Facilitating integration of and access to educative materials for children with visual… více ►

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR za rok 2016

Oficiální rozvojová pomoc České republiky poskytnutá v roce 2016 dosáhla výše 6,4 mld. Kč a činila 0,14 % HND. více ►

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v roce 2015

Rozvojová pomoc je důležitou součástí české zahraniční politiky. Následující dokument podává základní přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu zahraniční rozvojové spolupráce a o dalších dvoustranných i mnohostranných… více ►