česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © MZV ČR / MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Recepce ke státnímu svátku Dne české státnosti

ZÚ Záhřeb uspořádal dne 27. září 2023 recepci ke státnímu svátku Dne české státnosti. S ohledem na hodnoty respektu, vzájemného porozumění a soužití spojené s tradicemi Svatého Václava využil recepci k prezentaci Jihomoravského kraje, který je mimořádně aktivní v rozvoji mezilidských vztahů s chorvatskými partnery. V tomto kontextu ztvárnil recepci i jako oslavu česko-chorvatského přátelství, k níž výraznou měrou přispěli krajané ze Svazu Čechů v Chorvatsku.  Hojně navštívenou recepci, na níž byli přítomni i představitelé Rady Jihomoravského kraje, nadchnul famózní folklórní soubor Ondráš z Brna.  Stejně tak působivé bylo vítání hostů souborem Holubička z Daruvaru. Fronty se stály u stánků Českých besed z Daruvarského Brestova, Dolan a Šibovce. Hosté si pochutnali na skvělých moravských vínech a českém pivu. Nemohly chybět ani domácí koláčky. Recepce měla velký ohlas mezi přítomnými hosty z chorvatských institucí, diplomatického sboru a krajanské komunity.
 

Slavnostní úvod recepce obstaraly hymny obou zemí zahrané virtuózně cimbálovou muzikou Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Po přivítání hostů velvyslanec Milan Hovorka v projevu  ozřejmil okolnosti, proč je Den české státnosti spojen se  Svatým Václavem, patronem naší země, a že národ Čechů je již více než tisíciletí součástí západní civilizace. Zmínil, že připomenutí si této skutečnosti a také hodnot míru, svobody, rovnosti, tolerance, různorodosti a vzájemného soužití, jež jsou spojeny s tradicí Svatého Václava, je důležité právě v dnešní složité době, kdy se stále potýkáme s dopady pandemie Covid-19, Ukrajina bojuje, aby vytlačila ruského agresora ze svého území, a lidstvo čelí celé řadě výzev, včetně té spojené se změnou klimatu. Velvyslanec pokračoval, že pro Čechy je důležité, že mohou tyto výzvy řešit společně s Chorvaty. Obě země jsou hrdými členy EU a NATO, rozvíjejí partnerství v celé řadě oblastí a jejich vztahy jsou postaveny na nejpřirozenějších základech mezilidského setkávání se. V tomto kontextu ozřejmil také celkovou dramaturgii recepce a její oslavu jako česko-chorvatského přátelství. Poděkoval představitelům Jihomoravského kraje a Svazu Čechů v Chorvatsku za podporu a skvělou spolupráci při přípravě a realizaci recepce.

V závěru protokolární části recepce velvyslanec M. Hovorka předal v přítomnosti Jaromíra Lindy z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského prestižní pamětní medaili J. A. Komenského profesorovi Vjenceslavovi Heroutovi, nejvýznamnějšímu odborníkovi na historii české národnostní menšiny v Chorvatsku, kterou mu udělilo muzeum jako ocenění jeho nepopiratelných zásluh a přínosu k českému krajanskému školství v Chorvatsku.. 

V další části recepce vystoupil v několika blocích Ondráš, který svou hudbou a tancem doslova nadchnul pozvané hosty.

Recepce byla využita pro prezentaci Jihomoravského kraje, který dlouhodobě rozvíjí a udržuje aktivní kontakty se Zadarským krajem (župánií), jakož i s městem Záhřeb. Jihomoravský kraj na místě recepce prezentoval výstavu moravských krojů (fotografie) a krojové pokrývky hlavy (Tiáry). Na samostatném stánku byly somelierem nabízeny různé druhy moravských vín a na dalším stánku moravské koláče.

Na základě dohody se Svazem Čechů v Chorvatsku byl široký prostor dán i prezentaci české národnostní menšiny v Chorvatsku. Hosty recepce u vchodu vítal báječný krajanský folklórní soubor Holubička z Daruvaru. České speciality na stáncích nabízely České besedy z Daruvarského Brestova, Dolan a Šibovce. A byl o ně velký zájem.

Recepci ke státnímu svátku v Záhřebu realizovalo velvyslanectví s laskavým přispěním českých firem a jejich dceřiných společností aktivních v Chorvatsku - Đuro Đaković Grupa, AŽD Zagreb a Budějovický Budvar.

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

 

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23

recepce 29.9.23