česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod webů a e-mailů Ministerstva zahraničních věcí a všech zastupitelských úřadů pod doménu mzv.gov.cz

V návaznosti na usnesení vlády z 16. srpna 2023 o harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz došlo 18. prosince 2023 k přechodu domén webových stránek Ministerstva zahraničních věcí i všech zastupitelských úřadů v zahraničí, včetně Velvyslanectví České republiky v Záhřebu.

Česká diplomacie se tak stala jedním z prvních orgánů státní správy, které přešly na jednotnou doménu pro státní weby a e-mailové adresy. Dosavadní doména mzv.cz zůstane ještě po nějakou dobu funkční a na doménu mzv.gov.cz uživatele přesměrovává.

Klíčovou výhodou jednotné domény je vysoká kybernetická bezpečnost a právní jistota všude tam, kde s občanem komunikuje stát. Uživatel se tak podle adresy webové stránky může nyní ujistit, že se nachází na oficiálních webových stránkách úřadu.

Nejen ze zahraničí, ale i v Česku jsou známy případy, kdy se podvodníci pokusili napodobit oficiální webové stránky nebo zajistit přesměrování z nich na jinou doménu. Tyto phishingové útoky a pokusy je díky doméně gov.cz jednodušší odhalit a předpokládá se, že se tak počet podvodů v důsledku přechodu na jednotnou státní doménu sníží.

Jednotná doména pro státní weby zvyšuje důvěryhodnost a přívětivost i pro zahraniční partnery. Myšlenka státní domény gov není nová, podobně jako Česko ji využívají například v Belgii, Estonsku, Chorvatsku, Polsku nebo ve Spojeném království.

Zároveň se změnou adresy webových stránek Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů došlo 18. prosince 2023 také ke změně e-mailových adres pracovníků i jednotlivých útvarů. V zájmu zachování kontinuity v komunikaci však zůstaly dosavadní e-mailové adresy s doménou @mzv.cz funkční a zajistí doručení e-mailů do nových schránek s doménou @mzv.gov.cz ještě dalších 10 let, tj. do 17. prosince 2033.

V případě e-mailových adres pracovníků Ministerstva zahraničních věcí i zastupitelských úřadů ČR došlo k odstranění podtržítka mezi jménem a příjmením a k jeho nahrazení tečkou (např. dosavadní adresa jan_novak@mzv.cz je nyní nově jan.novak@mzv.gov.cz). U e-mailových adres zastupitelských úřadů došlo k odbourání slova „embassy“ (např. dosavadní adresa velvyslanectví ČR v Záhřebu zagreb@embassy.mzv.cz   je nově  zagreb@mzv.gov.cz ). Zjednodušila se i syntaxe e-mailových adres útvarů Ministerstva zahraničních věcí.

Migrace domén je proces, při kterém bohužel dochází i k nechtěným chybám. Uvítáme tudíž upozornění na jakoukoli nefunkční webovou nebo e-mailovou adresu, a to zasláním zprávy pomocí tohoto odkazu

zagreb@mzv.gov.cz

zagreb.commerce@mzv.gov.cz

zagreb.consulate@mzv.gov.cz