česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Podmínky poskytování služeb ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Záhřebu

Před kontaktováním ekonomického úseku (EÚ) Zastupitelského úřadu Záhřeb by firma měla využít všechny dostupné informační zdroje v ČR, zejména:

 1. Zelená linka pro export Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na tel. čísle +420 800 133 331 v pracovní dny od 9 do 17 hodin nebo na emailové adrese: export[zavináč]mpo.cz
 2. internetový portál www.BusinessInfo.cz, kde najdete podrobnou Souhrnnou teritoriální informaci pro Chorvatsko
 3. Zahraniční kancelář Agentury na podporu exportu Czech Trade, která je podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Požadavky vůči EÚ musí být přiměřené a reálné. Vybavení EÚ odpovídá významu země, prioritám Exportní strategie ČR a rozpočtovým možnostem ČR.

Hromadné žádosti rozesílané e-mailem najednou na velké množství EÚ nejsou považovány za projev vážného zájmu o proniknutí na trh konkrétní země. EÚ jim proto nemusí věnovat pozornost.

Je třeba poskytnout dostatečné množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech, které může EÚ využít v kontaktu s případným zájemcem o spolupráci, a to zároveň v jazyce příslušné země popř. v místně obvyklém obchodním jazyce. EÚ zároveň požaduje poskytnutí informací o již rozvinutých aktivitách v teritoriu a sdělení zpětné informace o výsledcích spolupráce EÚ s podnikatelským subjektem. EÚ neposkytuje tlumočnické ani překladatelské služby.

EÚ vyžaduje seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ, tak i obchodním partnerům v teritoriu tak, aby nedošlo k poškození pověsti ČR. Tyto služby vychází z tzv. Kodexu, který vypracovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v roce 2004.

České firmy v zahraničí podporuje i MZV ČR prostřednictvím celé řady efektivních nástrojů jako jsou obchodní mise, individuální konzultace s diplomaty, program rozvojově-ekonomického partnerství (B2B), projekt Žijeme v zahraničí, projekty ekonomické diplomacie, spolupráce s honorárními konzuláty apod.

Bezplatné služby státu na podporu exportu poskytované EÚ:

 • poskytování základních informací o ekonomických vztazích s teritoriem
 • poskytování základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery (nebo doporučení optimálních místních informačních zdrojů těchto údajů) na základě dostatečně specifikované a kvalifikované žádosti
 • konzultace při získávání některých doplňujících informací o konkrétní firmě (nebo doporučení místních informačních zdrojů těchto údajů)
 • konzultace o obchodně-ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu
 • doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších institucí v zemi působení
 • podpora při navazování kontaktů s vládními institucemi příslušné země
 • pomoc při zabezpečování podnikatelských misí
 • pomoc při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení
 • pomoc při zajišťování tendrových dokumentů a informací o veřejných zakázkách
 • pomoc při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod,
 • poskytování informací o příležitostech na zahraničním trhu