česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překladatelská soutěž Susanny Rothové - výzva k účasti v roce 2023

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Záhřebu a Katedrou českého jazyka a literatury na Filosofické fakultě Univerzity v Záhřebu vypisují 9. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Rothové. 

Soutěž je určena pro začínající překladatele z českého jazyka (do 40 let věku). V letošním roce se soutěží o nejlepší překlad úryvku knihy Anny Beaty Háblové Směna (nakl. Host, 2022). Soutěžním textem je celá kapitola knihy s názvem "taiči" na str. 23-37 (str. 23 od názvu kapitoly; str. 37 až do věty Nebo kam patřila Míša, která věděla, že nechce patřit nikam? o rozsahu do 12 normostran). Jedná se o tento úryvek z románu Směna autorky Anny Beaty Háblové.

Cena pro vítěze/vítězku je několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem. Velvyslanectví ČR v Záhřebu přispěje vítězi/vítězce na cestovní náklady do/z Česka.

Termín pro zaslání překladu je: 15. duben 2023. Výsledky budou zveřejněny do 15. května 2023. Pobyt oceněných překladatelů v ČR je plánován na červenec 2023.

Přečetěte si detailní informace a propozice soutěže.

Přeložený text zasílejte na adresy: zagreb@embassy.mzv.cz a jiri_husner@mzv.cz (text posílejte povinně na obě adresy).

Kontaktní osobou na velvyslanectví ČR v Záhřebu je pan Jiří Hušner, e-mail: jiri_husner@mzv.cz.

 

Anna_Beata_Hablova

Anna_Beata_Hablova

Anna Beata Háblová; foto: ©Ladislav Zedník

Anna Beata Háblová (*1983) - spisovatelka, básnířka, slamerka, ale také architektka a urbanistka. Publikovala básnické sbírky Kry (2013), Rýhy (2015), Nevypínejte (2018) a O mé závislosti nikomu neříkej (2020). Dále vydala populárně-naučnou knihu Města zdí (2017) o historii a interpretaci obchodních center ve vztahu k městu, kterou následoval titul na pomezí odborné studie a beletrieNemísta měst (2019) o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. V posledních letech přispívá úvahami o architektuře do Českého rozhlasu. Román Směna (2022) je jejím prozaickým debutem.

Titulní_strana_knihy

Titulní_strana_knihy

SMĚNA

Prosadit se za každou cenu, nebo být svůj a vzdát se všech ambicí? Mladá výtvarnice Petra balancuje mezi touhou po úspěchu a odvržením všeho tvůrčího. Jako ostře řezané reliéfy se v ní vynořují vzpomínky na studium malby i zasuté osobní trauma. 

A pak je zde neradostná přítomnost, monotónní práce pokladní v supermarketu, k níž se z pragmatických důvodů uchyluje. Její vnitřní boje jsou konfrontovány s nelítostnými světy prodejny, uměleckého provozu i jejím (většinou nerovným) milostným zápasem. Vášeň pro opravdovost dovádí hrdinku až k hranicím sebevyjádření, vztahu, a nakonec i zákona.

Příběh o křehkosti současné mladé ženy, která ve svém letu nevyhnutelně naráží do skla globalizované cizoty, vlastní osamělosti i osudu.

„Nakonec není nic než síla,“ uzavírá své první prozaické dílo úspěšná autorka, která na sebe už dříve upozornila pozoruhodným propojováním aktuálních témat a žánrů.

Host, 2022.

 

Susanna Roth (1950-1997) byla významnou švýcarskou překladatelkou, bohemistkou, literární kritičkou a vědkyní. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

přílohy

Soutěžní_text_CSR_2023 86 KB PDF (Acrobat dokument) 16.3.2023

Propozice_CSR_2023 604 KB PDF (Acrobat dokument) 16.3.2023