česky  lietuviškai  english 

Išplėstinė paieška
Straipsnis vertas dėmesio Spausdinti Decrease font size Increase font size

Trumpa Lietuvos-Čekijos draugijos istorija

Pirmasis, steigiamasis, Lietuvos-Čekijos ir Slovakijos draugijos susirinkimas įvyko 1991 metų gegužę. Perskaitę laikraštyje skelbimą, Vilniaus universiteto rektorate susirinko nemažai Čekoslovakijos gerbėjų ir šiaip sentimentus šiai šaliai jaučiančių lietuvių - profesorius Arnoldas Piročkinas, daktaras Algimantas Končius, vertėjai Almis Grybauskas, Stasys Sabonis, Vytautas Visockas ir daugelis kitų, ryšiais ar simpatija su ta šalimi susijusių žmonių. Draugijos įkūrimo iniciatore buvo Janina Balsienė. Kai kurie sovietų ar dar prieškario laikais mokėsi Čekoslovakijoje - Janina Balsienė, Renata Blagnienė, Algimantas Končius, Arnoldas Piročkinas. Tąsyk draugijos pirmininku buvo išrinktas vertėjas Stasys Sabonis.

Kai 1993 metais Čekija ir Slovakija tapo atskiromis respublikomis, išsiskyrė ir draugijos - S.Sabonis liko Slovakų - lietuvių draugijos pirmininku, o chemikė J.Balsienė tapo Čekijos-Lietuvos draugijos pirmininke. Poniai J.Balsienei pradėjus dirbti Čekijos ambasadoje, draugija buvo ypač aktyvi – dalyvaudavo visuose ambasados renginiuose, padėdavo juos rengti.

Draugijos tikslai:

Skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Čekijos.

Plėtoti ryšius su visomis Lietuvai draugiškomis Čekijos visuomeninėmis organizacijomis ir bendruomenėmis.

Propaguoti Lietuvoje Čekijos kultūros, mokslo ir ekonomikos laimėjimus.Talkinti įvairioms organizacijoms, siekiančioms dalykinių ryšių su Čekijos atitinkamomis institucijomis. Teikti pagalbą svečiams iš Čekijos, norintiems užmegzti kontaktus su Lietuvos organizacijomis ir pavieniais asmenimis.

Rengti parodas, per kurias Lietuvos visuomenė susipažintų su Čekijos kultūra, tradicijomis.

Rinkti videofilmus čekų kalba ir rengti jų peržiūras.

Kai draugijoje buvo nutarta leisti draugijos leidinuką - vėl pagelbėjo Čekijos ambasada Lietuvos Respublikoje.

Pirmasis leidinys Čekija-Lietuva buvo išleistas 1995 metais. Pradžioje redaktoriumi buvo žurnalistas Romanas Miliauskas, paskui draugijos taryba. Leidinys išeidavo dukart per metus, vėliau - kartą.

            Draugijos pirmininkai

  1. Stasys Sabonis   1991-1993
  2. Janina Balsienė    1993-1999
  3. Gediminas |Kviklys 1999-2001
  4. Virginija Čepaitė   2001-2003
  5. Almis Grybauskas 2003-2005
  6. Janina Balsienė 2005-2012
  7. Vincas Lapinskas nuo 2012 -