česky  italiano 

rozšířené vyhledávání

2015

Zpívali jsme koledy

thumb

Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci ve spolupráci s Papežskou kolejí Nepomucenum a s krajanskými spolky Associazione Praga a Bohemia uspořádaly dne 9.12.2015 v Papežské koleji Nepomucenum adventní setkání pro krajany a italské… více ►

Koncert k poctě sv. Anežky České

thumb

Velvyslanectví ČR při Svatém stolci a Asociace Praha uspořádaly koncert k poctě sv. Anežky České, ochránkyně trpících a symbolu milosrdenství, který se uskutečnil dne 6. listopadu 2015 v bazilice San Lorenzo in Lucina v Římě od 19.30 hod. Ve… více ►

Oslavy sv. Václava

thumb

U příležitosti Dne české státnosti k oslavám sv. Václava byla v bazilice Sv. Petra ve Vatikánu sloužena Jeho Eminencí kardinálem Miloslavem Vlkem mše u oltáře sv. Václava za účasti velvyslance ČR při Svatém stolci Pavla Vošalíka a bývalého… více ►

Projev Svatého otce k 600.výročí smrti Jana Husa

Projev Svatého otce u příležitosti liturgie smíření u příležitosti 600. výročí smrti Jana Husa více ►

Dle papeže Františka je třeba mnohé spory z minulosti přehodnotit

thumb

Dne 15.6.2015 ve 12.30 hodin přijal u příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa Jeho Svatost papež František v knihovně Apoštolského paláce ve Vatikánu delegaci zástupců církví z České republiky. Katolická církev byla zastoupena emeritním… více ►

Vzpomínkový akt - Jan z Jenštejna

thumb

Dne 17. června 2015 se v římské bazilice sv. Praxedy uskutečnil vzpomínkový akt u příležitosti 615. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, který je v této bazilice pochován. více ►

Oslavy Husova roku 2015

thumb

Rektor Papežské koleje Nepomucenum Petr Šikula ve spolupráci s velvyslancem České republiky při Svatém stolci Pavlem Vošalíkem pozvali diplomatický sbor akreditovaný u Svatého stolce, představitele Svatého stolce, rektory papežských kolejí,… více ►

Slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

thumb

U příležitosti 25. výročí obnovených diplomatických styků se Svatým stolcem uspořádalo velvyslanectví ČR při Svatém stolci ve spolupráci s Velvyslanectvím SR při Svatém stolci slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR dne 13.5.2015 v… více ►

Novoroční přijetí diplomatického sboru velmistrem SMOM s českým doyenem

thumb

Dne 13.1.2015 se v Magistrální vile na Aventinu uskutečnilo tradiční novoroční přijetí diplomatického sboru akreditovaného při Suverénním řádu maltézských rytířů velmistrem Frá Matthew Festingem. Jménem diplomatického sboru přednesl novoroční… více ►