монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ulánbátar
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií 2021

Letní školy slovanských studií, které nabízejí intenzivní kurzy českého jazyka, jsou organizovány několika vyhlášenými veřejnými vysokými školami v České republice.

Kurzy probíhají v letních měsících (červenec - září), jejich délka se pohybuje od 3 do 4 týdnů v závislosti na obsahu kurzu určeném každou letní školou a jsou určeny pro zahraniční studenty, učitele, překladatele, tlumočníky a další odborníky působící v oblasti oboru česko-slovanských studií.

Vzhledem k jejich široké působnosti jsou však otevřeny všem ostatním, kteří se zajímají o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Letní školy nabízejí jazykové kurzy na různých úrovních odbornosti, semináře o české literatuře, kultuře a historii, volnočasové aktivity včetně divadelních, hudebních a tanečních vystoupení, výlety atd.

Na základě platné bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem (Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže), byla pro rok 2021 mongolským uchazečům přidělena 3 stipendijní místa pro studium (viz Tabulka 1).

Stipendium pokrývá náklady na výuku, stravu, ubytování a exkurze organizované pořadatelskou školou. Konečný výběr kandidátů provádí Ministerstvo školství a vědy Mongolska.

Tab.1

Země

2021

ÚJOP

 

UK Poděbrady

 

(5.–30.7. 2021)

ZČO

 

Plzeň

 

(10.–30.7. 2021)

FF JČU

 

České Budějovice

 

(15.8.–6.9.2021)

Mongolsko

3

1

1

1

Prosím, uvědomte si, že žadatelé mohou studovat pouze ve výše uvedených institucích a musí si vybrat předem jednu z nich a uvést ve své přihlášce. ( přihláška: Application form_2021_SSSS)

Termín pro zaslání přihlášek do ČR je 31. března 2021. Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru však musí obdržet všechny vyplněné přihlášky a jejich doprovodné dokumenty pouze prostřednictvím Ministerstva školství a vědy Mongolska do 19. března 2021. Vyplněná žádost musí být v angličtině, nebo v češtině.

Případné zájemci o účast na letní škole slovanských studií z řad Samoplátců si veškeré náležitosti vyjednávají přímo s pořadatelskými institucemi osobně  (viz níže : kontakty na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR), bez zprostředkování mongolským ministerstvem. Svoji přihlášku postupují samoplátci přímo škole dle svého výběru.

Je nutné, aby kandidáti ihned po obdržení rozhodnutí o přijetí na LŠSS 2021 potvrdili příslušné letní škole svou účast prostřednictvím elektronické korespondence i tištěným dopisem. V případě dodatečně nepředvídatelných důvodů znemožňujících účast je nutné, aby tento kandidát ihned informoval odbor mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (matus.ziga@msmt.cz) a současně i příslušnou letní školu, aby mohl být obratem kontaktován náhradník.

Formulář žádosti a informace o zúčastněné fakultě a ústavu jsou přiloženy.

Více informací o jazykových kurzech naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

přílohy

Formulář LŠSS 2021 36 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 20.1.2021