монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Služby pro exportéry

SLUŽBY & AKCE

KATALOG SLUŽEB JEDNOTNÉ ZAHRANIČNÍ SÍTĚ PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Rozsah služeb, které zastupitelské úřady ČR mohou poskytovat českým podnikatelským subjektům při jejich expanzi na zahraniční trhy, je definován Katalogem služeb jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. Tento katalog reflektuje, zda v teritoriu působí pouze zastupitelský úřad ČR či i zahraniční kancelář agentury CzechTrade, a to z toho důvodu, aby jejich zástupci své činnosti nepřekrývali a pracovali maximálně efektivně. Katalog služeb a samotné Klientské centrum pro export je od r. 2014 společný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade upravený patřičnými dohodami.

Do výlučné kompetence zastupitelských úřadů ČR patří služby spojené s komunikací se státním sektorem (B2G, G2G) – viz níže (detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb):

  • služba č. 4 - asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky
  • služba č. 5 – podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů

Nenachází-li se v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, pomáhá českým firmám zastupitelský úřad i se základními službami z oblasti B2B (detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb):

  • služba č. 2 – příprava na obchodní jednání v konkrétním teritoriu
  • služba č. 3 – informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí

Působí-li v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, základní služby po vzájemné dohodě s ekonomickým diplomatem zastupitelského úřadu ČR vyřizuje zástupce této agentury.

Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby poskytovány zdarma (viz Katalog služeb).

INFORMACE

Nejnovější informace o obchodních příležitostech a ekonomických trendech v jednotlivých zemích nabízejí následující zdroje:

WEB EXPORT.CZ

Ministerstvo zahraničních věcí vydává tištěný časopis Moderní ekonomická diplomacie (MED) a provozuje webový portál www.export.cz. Všechna čísla časopisu MED jsou k dispozici online: Aktuální číslo - MZV (export.cz). Na webu Export.cz lze nalézt taktéž aktuální zpravodajství ekonomických diplomatů ze zemí působnosti českých zastupitelských úřadů, analýzy a komentáře k aktuálnímu dění na světových trzích či chystané tuzemské i zahraniční akce.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ EKONOMICKÉ DIPLOMACIE

Aktivity ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR můžete sledovat i na sociálních sítích. Ekonomické novinky, zajímavosti a reportáže z akcí můžete vidět na facebookovém profilu, na Twitteru nebo na profesní síti LinkedIn.

Sociální sítě velvyslanectví České Republiky v Mongolsku: twitter, Facebook