česky  français 

rozšířené vyhledávání

Přehled bilaterálních dohod uzavřených mezi ČR a Tuniskem

Přehled hlavních bilaterálních dohod
1. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Tuniské republiky (Tunis, dne 18. 4. 1963)
2. Dohoda mezi ČSSR a Tuniskou republikou o letecké dopravě (Tunis, dne 1. 2. 1963)
3. Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Tuniskou republikou (Tunis, dne 6. 4. 1963)
4. Dohoda o spolupráci na úseku zdravotnictví mezi vládou ČSSR a vládou Tuniské republiky (Praha, dne 29. 5. 1964)
5. Protokol mezi ČSSR a Tuniskou republikou o úpravě plateb mezi oběma zeměmi (Praha, dne 3. 10. 1973)
6. Dohoda o hospodáÍské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Tuniské republiky (Praha, dne 2. 9. 1976)
7. Konzulární úmluva mezi ČSSR a Tuniskou republikou (Tunis, dne 12. 4. 1979)
8. Smlouva mezi ČSSR a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občansko-právních a trestních, o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a vydávání a Dodatkový protokol (Tunis, dne 12. 4. 1979)
9. Dodatkový protokol k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Tuniské republiky z 2. 9. 1976 (Tunis, dne 20. 2. 1983)
10. Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku (Praha, dne 14. 3. 1990)
11. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČSFR a vládou Tuniské republiky (Tunis, dne 4. 12. 1990)
12. Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky (Tunis, dne 16. 4. 1994). V platnost vstoupila dne 19. 1. 1995.
13. Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Tunis, dne 6. 1. 1997)
14. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem  vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Tuniské republiky
15. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky o zrušemní vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Tuniské republiky (Praha 8. 10. 1999)
16. Dohoda o spolupráci mezi MO ČR a MNO Tuniské republiky (Tunis dne 11. 5. 2000)
Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Tuniské republiky a vládou České republiky (Tunis, dne 16. 4. 2009)
 
Informace o dalších bilaterálních úmluvách můžete nalézt na portálu Businessinfo nebo rovněž na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Tuniska.