česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Tunis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Účast českých firem na semináři « Zhodnocení odpadů » v Tunisku

Dne 22.10 2019 se uskutečnil, za účasti čtyř českých firem: WITKOWITZ ENVI, IN-EKO TEAM, KUBÍČEK, ERC-TECH ve spolupráci se státní agenturou CITET (Centre International des Technologies de l´Environnement de Tunis), projekt ekonomické diplomacie « Zhodnocení odpadů ». Tématika přednesených presentací se soustředila na čištění vody, využití bioodpadu a přepracování stavební suti. 
 

České firmy navštívily čističku odpadních vod v Sousse a v Tunisu se setkali s generálním ředitelem národního úřadu pro kanalizace (ONAS, Office Nationale de l´Assanissement). Zástupce firmy ERC-TECH (přepracování stavebních sutí) jednal s potenciálními klienty v betonárkách, které mají potenciál být po dílčích úpravách technologie míchání betonu místem přepracování stavební suti.

Jednání s generálním ředitelem tuniských kanalizací

Jednání s generálním ředitelem tuniských kanalizací

Seminář "Zhodnocení odpadů" se uskutečnil dne 22. 10. 2019 v CITET podle předem projednaného programu v přednáškovém sále agentury. Jednání zahájil generální ředitel, který představit CITET jako odborné referenční pracoviště, jehož cílem je zhodnotit potenciál transferu technologií s inovační  přidanou hodnotou  a vyjadřovat se  k přínosu takových technologií v tuniských národních podmínkách.

Poté se ujal úvodního slova velvyslanec Mgr. Jan Vyčítal, který poděkoval za možnost seminář pod patronátem ministra pro místní záležitosti a životní prostředí v CITET uskutečnit a ubezpečil přítomné o připravenosti České republiky s Tuniskem v oblasti zhodnocení odpadů spolupracovat. Ministr pro vnitřní věci a životní prostředí Mokhtar Hammami ve svém vystoupení projevil zájem o rychlý technologický transfer inovativních řešení z netradičních zemí jako je Česká republika a soustředil se na dopad klimatické změny na Tunisko, která se projevuje rostoucím deficitem vodních zdrojů nutných pro zemědělskou zálivku. Zálivková voda představuje 90% celostátní spotřeby vody, a proto je přečištění odpadní vody na úroveň zálivkové v Tunisku nutností. Semináře se účastnilo přes 200 účastníků, jednalo se o ředitele celostátních podniků, výzkumná centra, projekční kanceláře, místní komunální autority a privátní podniky z celé země, kteří se všichni zajímali o české inovativní technologie se zahraničními referencemi.

Zahájení semináře ministrem pro vnitřní záležitosti a životní prostředí

Zahájení semináře ministrem pro vnitřní záležitosti a životní prostředí

V plenární části proběhly prezentace čtyř českých firem, na které navázal odpolední blok B2B jednání. Večer pozval pan velvyslanec české firmy do rezidence, aby od účastníků získal ze semináře bezprostřední zpětnou vazbu. Zástupci českých firem se shodli na jednoznačném přínosu akce a jako další krok navrhli realizaci incomingové mise do environmentálních provozů v České republice určenou pro klíčové zástupce tuniské státní správy.         

Ekonomický diplomat Velvyslanectví České republiky v Tunisu, Ing. Pavel Černý,  CSc.