česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty na podporu ekonomických aktivit pro rok 2024 (PROPEA): Výzva k předložení návrhů projektů

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu na poskytovatele služeb pro program PROPEA pro rok 2024. Pomocí PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí (s podporou českého zastupitelského úřadu) služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují. Návrhy projektů PROPEA je možné zasílat nejpozději do pondělí 2. října 2023 obchodně-ekonomickému úseku České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji na emailovou adresu Katerina_Heinischova@mzv.cz.

Program Projektu na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) v roce 2024 umožní firmám využít služeb místních expertů, kteří jim mohou pomoci s prosazením se na zahraničním trhu díky široké škále podporovaných služeb. Cílem programu je podpořit české firmy, které se nezaměřují pouze na export, ale mají také investiční záměr. Projekty PROPEA chtějí snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

V rámci nástroje PROPEA mohou akreditované expertní subjekty působící v zahraničí nabízet českým firmám, které již v teritoriu působí, nebo se na vstup na cílový zahraniční trh připravují, následující expertní služby:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb
  • využití technického zázemí. 

Další podrobnosti k projektu jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – informace k PROPEA. Maximální možná finanční podpora pro jeden projekt PROPEA realizovaný v rámci jednoho zastupitelského úřadu v kalendářním roce je 500 000 Kč (s maximálním limitem finančních prostředků na jednu položku v rámci projektu 50 000 Kč).

Zájemci o realizaci projektu na Tchaj-wanu v roce 2024, konkrétně v období od 1. ledna do 31. října 2024 (tj. možní poskytovatelé proexportních služeb na Tchaj-wanu pro české firmy) mohou konzultovat své náměty a předkládat návrhy České ekonomické a kulturní kanceláři v Tchaj-peji, kontakt: Kateřina Heinischová, vedoucí ekonomického úseku, Katerina_Heinischova@mzv.cz.

Návrhy mohou být předkládány ve finální podobě na Českou ekonomickou a kulturní kancelář v Tchaj-peji nejpozději do 2. října 2023.

Identifikační formulář projektu v české i anglické verzi najdete v příloze.

Autor: Kateřina Heinischová, vedoucí ekonomického úseku, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji

přílohy

Identifikační formulář 78 KB DOC (Word dokument) 13.9.2023

Identifikační formulář AJ 79 KB DOC (Word dokument) 13.9.2023