български  česky  english 

Разширено търсене
Насочване към статия Отпечатване Decrease font size Increase font size

ЗАСТРАХОВКА

Промени в областта на здравните застраховки за пътуване при престой над 90 дни
 

От 02.08.2021 г. във връзка с влизането в сила на новелизация на Закона за пребиваването на чужденци настъпи основна промяна при представянето на документ за застраховка за пътуване при престой над 90 дни.

Става въпрос за следните промени:

  1. Разширяване на покритието на застраховката в покритието на необходима и неотложна медицинска грижа с покриване на комплексна здравна грижа,

  2. За сключване на договори за застраховка за пътуване с покриване на комплексната здравна грижа за период от пет години (т. е. от 02.08.2021 г. до 02.08.2026 г.) изключителни права ще има Застрахователно дружество VZP a.s.  

  3. Това задължение не важи за чужденци, коитоса участници в обществено здравно осигуряване, или на които здравната грижа е осигурена въз основа на международен договор, или притежават валиден документ за здравна застраховка EHIC и GHIC и за граждани на ЕС и техни близки роднини.

Ако чужденецът е подал молба за дългосрочна виза или престой до 01.08.2021 г., може да влезе на територията на Чешката република със здравна застраховка за пътуване, покриваща необходимата и неотложна медицинска грижа, валидна за целия срок на престой и сключена със застрахователна компания, различна от VZP a.s. (този договор за застраховка той трябва да представи на Посолството преди издаването на визата); длъжен е обаче до 90 дни след влизането си на територията на ЧР да сключи договор за застраховка, покриваща комплексна здравна грижа, със застрахователната компания VZP a.s.

 

Ако чужденецът е подал молба за дългосрочна виза или престой на 02.08.2021 г. и след това, преди издаването на виза от Посолството той трябва да представи:

- за първите 90 дни от престоя здравна застрахова за пътуване, покриваща наложителна и неотложна здравна грижа (сключена и с друга застрахователна компания, освен VZP, имаща право да сключва застраховки според §180j ал. 2 от Закона за пребиваване на чужденците в ЧР) и за останалия период - здравна застраховка за пътуване с покриване на комплексна здравна грижа (сключена единствено със застрахователната компания VZP a.s).

- или за цялото време на престоя застраховка за пътуване, покриваща комплексна грижа със застрахователната компания VZP a. s. Застрахователен договор с покриване на комплексна здравна грижа, сключен с друга застрахователна компания за целия срок на престоя може да бъде представен единствено в случай, че дадения застрахователен договор е бил сключен най-късно на 01.08.2021 г.