български  česky  english 

Разширено търсене

Държавни Такси

І. ТАКСИ ЗА ВИЗИ (заплащат се в EUR/BGN, таксите, обявени в CZK, се пресмятат в EUR/BGN в началото на всеки месец по актуалния курс)

Приемане на заявление за виза:

 • Виза за престой до 90 дни (тип С): 80,-EUR / лица 6-12 години: 40,-EUR
 • Виза за престой над 90 дни (тип D): 2.500 CZK
 • Виза за престой над 90 дни (тип D – business) : 5000,- CZK

 

ІІ. ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ (заплащат се в BGN или EUR, таксите, обявени в CZK се пресмятат в евро и в лева в началото на всеки месец по актуалния курс)

 • Заверка на подпис и признаване на собствен подпис: 250 CZK (за всеки подпис)
 • Заверка на верността на предложен препис, копие, фотокопие: 300 CZK
 • Заверка на верността на предложен превод: 300 CZK
 • Превод на чешки език: 600 CZK
 • Превод от чешки език: 650 CZK
 • (Заверки и преводи се плащат за всяка започната страница формат А4 или по-малък.)
 • Издаване на акт за раждане, брачно свидетелство, смъртен акт: 300 CZK (първото издаване е безплатно)
 • Издаване на свидетелство за правоспособност за сключване на брак в чужбина: 500 CZK
 • Издаване на задграничен паспорт със зона за машинно четене и запис на данни: 1.200 CZK
 • Издаване на задграничен паспорт със зона за машинно четене и запис на данни на лица под 15 години: 400 CZK
 • Издаване на временен паспорт (пасаван): 400 CZK
 • Вписване на дете до 10 години в задграничния паспорт на родител: 200 CZK
 • Издаване на удостоверение за чешко гражданство: 150 CZK
 • Издаване на удостоверение за постоянен внос или транзитно пренасяне на оръжие и муниции: 500 CZK
 • Приемане на заявление за пребиваване: 500 CZK
 • Приемане на заявление за свидетелство за съдимост: 200 CZK
 • Приемане на заявление за вписване на събитие по гражданско състояние в чужбина в Специалната служба по гражданско състояние в Бърно: 200 CZK
 • Издаване на заверено извлечение от информационната система Czech POINT: 300 CZK (за първа страница), 150 CZK (за всяка следваща страница)
 • Приемане на заявление по чл. 72 от Закона за стопанската дейност: 150 CZK
 • Обявяване на започване на стопанска дейност: 1.000 CZK
 • Извършване на преобразуване на документ в електронен вид: 100 CZK (за всяка започната страница на конвертирания документ)
 • Извършване на преобразуване на документ от електронен вид на хартиен носител: 100 CZK (за всяка започната страница на конвертирания документ)
 • Повторно издаване на код за достъп до пощенска кутия за данни: 600 CZK
 • Приемане на заявление за издаване на Работна карта / Синя карта на Европейския съюз : 5.000 CZK