česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (c) DCStudio, získáno z: Freepik.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Singapur jako asijské srdce výzkumu a inovací

Singapurská vláda dlouhodobě investuje takřka 2 % HDP do výzkumu a rozvoje výzkumné infrastruktury a snaží se o vytváření prostředí příznivého pro inovace. I proto se ostrovní stát drží na předních příčkách žebříčků pro výzkum a vývoj v různých oborech, což skýtá mnoho možností pro zahraniční partnery

Společný výzkum a vzdělávání

V současné „pětiletce“ 2020 – 2025 investuje vláda do vědy a výzkumu v přepočtu celkem asi 420 mld. Kč, tedy 84 mld. Kč ročně, a to skrze instituci National Research Foundation. 4 hlavní prioritní osy jsou: 1) zdraví a lidský rozvoj, 2) efektivnější výroba, 3) smart cities a udržitelnost, 4)) digitální ekonomika. Je běžné, že velká část alokovaných prostředků míří právě do mezinárodních partnerství, a to hlavně ze dvou důvodů: 1) Singapur kvůli své velikosti trpí nedostatkem lidských kapacit, a proto láká odborníky z celého světa, a 2) vláda i univerzity samy podporují mezinárodní partnerství za účelem rychlejšího přenosu nejnovějších poznatků, metod a technologií, ale i z prestižních důvodů.

Jedním z příkladů spolupráce může být Nanyang Technological University (NTU), která založila a provozuje inovativní lékařskou fakultu Lee Kong Chian School of Medicine spolu s Imperial College London. Na ní se snoubí týmová práce s vyváženým poměrem humanitního a lékařského vzdělávání, které je realizováno většinou praxí a nikoli klasickými přednáškami. Ve spolupráci s univerzitou Carnegie Mellon provozuje vysoce oceňovaný magisterský program finančního inženýrství, který má za cíl studenty naučit zacházet s nejsofistikovanějšími finančními operacemi.

Singapur skrze agenturu A*STAR nabízí též systém výměnných programů pro cizince:

  • SIGPA - Singapore International Pre-Graduate Award – 2-6 měsíční pobyty Bc a Mgr studentů v Singapuru
  • ARAP – A*STAR Research Attachment Programme – 1-2 leté pobyty PhD studentů v Singapuru
  • SINGA - Singapore International Graduate Award – kompletní 4-leté PhD programy v rámci A*STAR

A*STAR vybírá studenty v pravidelně zveřejňovaných výzvách dle kvality, a poskytuje příspěvek na bydlení a život ve výši až 2500 SGD (asi 41 000 Kč), přičemž singapurské univerzity a instituty, na kterých studenti působí, jsou též často schopny zařídit ubytování na kampusu. S partnerskou univerzitou stačí uzavřít ad-hoc dohodu či dlouhodobější memorandum.

Transfer technologií a komercializace výzkumu

Singapur je regionálním centrem pro transfer technologií. Země má bohatou zkušenost s podporou komercializace skrze různé vládou podporované programy, ale i univerzity a výzkumná centra sama usilují o zakládání „spin-offů“ a dalších forem spolupráce. Zahraniční subjekty mohou své technologie předávat skrze Singapur prostřednictvím licencí nebo různých forem společných podniků, čímž mohou získat přístup na trh Jihovýchodní Asie, který je jedním z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích trhů na světě.

Například Francie provozuje v Singapuru mnoho takových společných výzkumných center a jejich „spin-offů“, a to pod jednotící hlavičkou „French Lab Singapore“. Americká MIT (Massachusetts Institute of Technology) zase spolupracuje se singapurskými výzkumnými institucemi ve sdružení SMART (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology), které se zaměřuje na transfer technologií. Jeho projekty vedly k vývoji nových technologií, jako jsou robotické systémy a lékařské přístroje, přičemž od roku 2021 SMART podalo více než 750 patentů a dalo vzniknout více než 30 startupům.

Singapur má ale i dynamický startupový ekosystém a zahraniční univerzity mohou spolupracovat právě s nimi na komercializaci svého výzkumu. Vláda zavedla programy a schémata financování na podporu startupů v Singapuru: https://www.startupsg.gov.sg/programmes/

Například NUS Enterprise, podnikatelská odnož National University of Singapore (NUS), podporuje startupy různými způsoby, včetně poskytování přístupu k financování a mentoringu. Zahraniční univerzity mohou s NUS Enterprise spolupracovat na komercializaci svého výzkumu a jeho uvedení na trh. V roce 2020 pomohl NUS Enterprise inkubovat 156 startupů, které získaly finanční prostředky v celkové výši 202 milionů SGD (asi 3,3 mld. Kč). Též zmiňovaný A*STAR spolupracuje s více než 800 společnostmi po celém světě, včetně zahraničních univerzit, jako jsou MIT a Cambridge. Jen v roce 2020 podala společnost A*STAR 458 patentů a 382 patentů jí bylo uděleno.

Podmínky pro komercializaci a ochrana duševního vlastnictví

Singapur se vyznačuje jedinečně stabilním prostředím s fungujícím právním systémem a přehlednými zákony a procedurami, což usnadňuje započetí jakékoli spolupráce, ať již na výzkumu či jeho komercializaci. Země je právem hodnocena na 1. místě v žebříčku „Doing Business“, systém vlády je velice transparentní, prostý korupce a nepředvídatelnosti, stejně tak tomu je i v případě celních procesů.

Singapur má i robustní zákony na ochranu duševního vlastnictví, které jsou v souladu s mezinárodními standardy, a specializované soudy, které řeší spory týkající se této oblasti. Tento rámec zajišťuje zahraničním univerzitám, že jejich duševní vlastnictví je při provádění výzkumu v Singapuru dobře chráněno.

 

V případě zájmu o navázání vztahů s některým singapurským výzkumným centrem či univerzitou, kontaktujte, prosím, ekonomický tým českého Velvyslanectví v Singapuru v čele s velvyslankyní Michaelou Froňkovou:

    p. Petr Manoušek (petr_manousek@mzv.cz), ekonomický diplomat Velvyslanectví, a

    p. Ladislav Graner, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade (singapore@czechtrade.cz).