česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Petr Kubálek
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí není možné hlasovat!

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod, z něhož bude v roce 2024 zvoleno za Českou republiku 21 europoslanců. Volební místnosti budou otevřeny pouze na území ČR v pátek 7. června od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 8. června od 8:00 hod do 14:00 hod.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, a to pouze na území ČRVolič se tedy musí ve dnech voleb nacházet na území České republiky.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí není možné hlasovat! Korespondenční hlasování zákon o volbách do Evropského parlamentu v současné době neumožňuje. Volič hlasuje osobně a zastoupení není přípustné.

Voliči, kteří jsou zapsaní do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného na Generálním konzulátu ČR v Šanghaji, se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít vydaný voličský průkaz. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena buď osobně na zastupitelský úřad, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu nejpozději do pátku 31. května 2024, případně předána osobně po předchozí domluvě, nejpozději však do středy 5. června 2024.

Vydání voličského průkazu je bez poplatku. Voličský průkaz však můžeme voliči předat nejdříve ve čtvrtek 23. května 2024.

Informace o způsobu a podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Upozorňujeme, že pro tyto volby je možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů do 28. dubna 2024. To však dává praktický smysl jen v případě osob, které na území ČR nemají trvalý pobyt, a nejsou tedy zapsány do stálých seznamů voličů na území ČR.

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 18 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 9.4.2024

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů 28 KB DOC (Word dokument) 9.4.2024