česky  español 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ/Embajada Santiago de Chile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslanec P. Bechný předal pověřovací listiny v Bolívii

Dne 5. 8. 2023 se uskutečnilo předání kopií pověřovacích listin ministru zahraničních věcí R. Maytovi a o den později, v pondělí 6. 2. 2023 pak předání originálů pověřovacích listin prezidentu republiky L. Arcemu.

 

Ve dnech 5. - 8. února 2023 velvyslanec P. Bechný navštívil Bolívii za účelem předání pověřovacích listin. Při této příležitosti se setkal s ministrem zahraničních věcí R. Maytou a prezidentem republiky L. Arcem. V rámci obou setkání byl projednán stav bilaterální relace zejména zájem o normalizaci vztahů po období jejich stagnace způsobeném pandemií covid-19. Velvyslanec požádal, aby Bolívie co nejdříve akreditovala svého tituláře v ČR (naposledy to bylo v letech 2001-2005). Rovněž se jednalo o možnosti uskutečnit politické konzultace na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí a posílit vzájemnou obchodně – ekonomickou výměnu. Bolivijský prezident vzpomínal na československé výrobky (Zetor, Jawa, Škoda atd.) a byl by rád, kdyby se obchodní výměna, která nedosahuje potenciálu obou zemí, co nejdřív zvýšila na obou stranách. Prezident naznačil, že Bolívie má taky co nabídnou, má např. největší zásoby lithia na světě. A lithium je potřeba ke zvyšující se výrobě baterií např. pro automobilový průmysl, což může zajímat ČR jako zemi, kde je tento průmysl silně rozvinut. Bolívie by uvítala české technologie při budování bolivijské průmyslové základny, řekl přímo prezident L. Arce.

Velvyslanec informoval prezidenta L. Arceho o nedávné volbě nového prezidenta ČR a také o skončeném CZ PRES. Oba představitelé vyslovili naději, že vzájemné vztahy se od této návštěvy začnou rozvíjet aktivněji, než tomu bylo doposud a že u příležitosti  90. výročí navázaní diplomatických styků v roce 2025 budeme konstatovat, že došlo k posunu vpřed.

K projednání konkrétních kroků v rámci bilaterální relace se velvyslanec P. Bechný setkal také s vrchní ředitelkou pro bilaterální vztahy MZV Bolívie.

Dále během návštěvy Bolívie došlo také na schůzku s honorární konzulkou ČR v La Paz P. Reznicek a na setkání s českou krajanskou kolonií.

Velvyslanec navštívil i Santa Cruz, kde jednal s honorárním konzulem L. Polaskem. Kromě konzulárních záležitostí byla pozornost věnována účasti ČR v příštích ročnících veletrhu Expocruz. Rovněž došlo k setkání se skupinou českých krajanů.

Galerie


Předání pověřovacích listin velvyslance v Bolívii/Entrega de Cartas Credenciales del Embajador en Bolívia