english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
instalace_vystavy_ohlasy_lidicke_1
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Měsíc české kultury v tukumském okrese

Dne 7. září 2010 byl ve městě Tukums zahájen Měsíc české kultury, v jehož rámci jsou v Tukums a dalších dvou městech tukumského okresu představeny tři výstavy, mapující důležité historické události 20. století: Ohlasy lidické tragedie ve světě, 20 let od pádu železné opony a 1989 očima fotografů. Projekt byl zrealizován ve spolupráci s Radou Tukumského okresu. Výstavy za ZÚ Riga zahájil kulturní referent ZÚ Riga Michal Korecký.

Na základě dobré zkušenosti s touto prezentací z rézekněnského okresu z května až července t.r. a také v minulosti navázaných kontaktů s městem Tukums (v r.2008 výstava Pět staletí česko-lotyšských literárních vztahů a v r.2009 výstava …a přijely tanky – 1968/89) jsme chtěli pokračovat v připomenutí významných výročí loňského a letošního roku. Kolekce tří historických výstav se tématicky vhodně doplňuje a nabízí zájemcům informace o českých specifikách dějinných událostí, které významně měnily podobu Evropy 20. století.

Během jediného odpoledne tak byly zahájeny tři výstavy ve třech městech: Ohlasy lidické tragedie ve světě v knihovně města Tukums, 20 let od pádu železné opony v Kulturním domě v Tume a 1989 očima fotografů v Kulturním domě v Irlavě. Všech zahájení se zúčastnil zástupce starosty tukumského okresu a další představitelé okresní rady a vedoucí jednotlivých samospráv. Pořadí zahájení výstav bylo chronologicky promyšlené – od událostí druhé světové války, přes 40 let rozdělené Evropy a života v totalitárním režimu až po pád Berlínské zdi, vedoucí ke sjednocení Evropy. Pozastavme se u výstavy Ohlasy lidické tragedie ve světě ve městě Tukums, která byla podnětem k této širší kulturní prezentaci, a jíjíž vystavení právě v Tukums bylo záměrem, neboť jako v předchozích regionálních destinacích (Rézekne, Malta) se jedná o město, jehož umělecká centra a školy se velmi aktivně účastní již řadu let MDVV Lidice a rovněž každoročně jejich žákům předáváme ocenění získaná v této soutěži. Pro zajímavost uvádíme, že lidická výstava v knihovně navazovala právě na práce žáků místních škol, které byly určeny do vlastní soutěže, ale nedostaly se mezi ty, které byly následně zaslány do Lidic.  

V průběhu výstav jsou připraveny pro skupiny žáků místních škol a další zájemce seance, při kterých budou moci shlédnout dokumentární filmy Něžná revoluce, Památník Lidice a In the Shadow of Memory.

Jak na závěr potvrdil zástupce starosty tukumského okresu, jedná se zajímavý kulturní projekt, přinášející cenné informace pro pamětníky událostí i pro nastupující mladé generace pro obyvatele Tukumu a tukumského okresu – vzhledem k malým vzdálenostem mezi jednotlivými městy lze předpokládat, že návštěvníci jedné výstavy budou chtít zhlédnout i výstavy následující, ale také díky koordinaci projektu tukumskou radou jde o ukázku spolupráce okresního města s menšími městy, spadajícími do jeho působnosti.

Galerie


Měsíc české kultury v tukumském okrese