http://www.prt-logar.cz

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc

Afghánistán patří mezi nejchudší země světa. Kromě důsledků více než třiceti let bojů, značné vnitřní nestability a špatné bezpečnostní situace, technologické a infrastrukturní zaostalosti čelí tato země také vysoké míře negramotnosti a nedostatečných vzdělávacích kapacit.

Tyto poměry se ještě zhoršují v zemědělských oblastech, kde žije 75 % obyvatelstva země. Ačkoliv pouze 12 % celkové rozlohy Afghánistánu poskytuje obdělávatelnou půdu a jen 40 % polností je zavlažovaných, činí příspěvek zemědělství HDP Afghánistánu zhruba 50 %. Index lidského rozvoje zemi řadí na 155. místo v žebříčku UNDP (ze 169 zemí).

V letech 2008-2013 byl vlajkovou lodí českých rozvojových aktivit Provinční rekonstrukční tým v provincii Lógar. Zařazení Afghánistánu mezi prioritní země s programem spolupráce nicméně vyžaduje posílení klasické zahraniční rozvojové spolupráce. Plánovanými sektory působení, jež vycházejí z dosavadních zkušeností a úspěšných projektů, jsou pro léta 2012 -2015:

  • vzdělávání;
  • zemědělství, lesnictví a rybolov, vč. podpory drobných podnikatelů
  • vodní hospodářství.

 

Stavba nového sběrného centra na mléko ve vesnici Malak Abdullah Jan (foto Filip Moravec)

Stavba školy v distriktu Muhammad Agha (foto Filip Moravec)

fotografie a videa

Stavební sezóna začala. Tohle jsou projekty, na kterých právě pracujeme

Přes zimu se činnost na většině staveb českého PRT v Lógaru zastavila, protože teploty klesly pod bod mrazu a pokračovat dál by znamenalo ohrozit kvalitu staveb. více ►