crnogorski  česky 

Rašireno traženje

Organizaciona struktura Ambasade

Janina Hřebíčková izvanredna i opunomoćena ambasadorka
Petra Ali Doláková zamjenica ambasadorke
Lukáš Maudr ekonomista i konzularni referent (attaché)
Miroslav Mašković  asistent ambasadorke
   

 

Ostali predstavnici Republike Češke akreditovani za Crnu Goru sa sedištem u Beogradu su:

  I sekretar, policijski izaslanik, sa sjedištem u Beogradu
puk. Milan Sandany vojni izaslanik, sa sjedištem u Beogradu
Vladimir Vanja agroekonomski diplomata, sa sjedištem u Beogradu