crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání

Soudní tlumočníci a překladatelé

Informace o soudních tlumočnících a překladatelích z jazyka černohorského do češtiny a zpět.
 

Informace o soudních tlumočnících a překladatelích z jazyka černohorského (či jakákoliv verze bývalé srbochorvatštiny: bosenština, chorvatština, srbština apod., jíž lze použít v Černé Hoře)  do češtiny a vice versa, lze nalézt v České republiky na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (oddělení soudních tlumočníků a znalců - Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, Tel: +420 221 997 111 / Fax: 224 919 927, web: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5).

Tyto informace může poskytnout i Komora soudních tlumočníku (Hybernská 1006/18 110 00 Praha 1, Tel: +420 222 220 846 a +420 604 557 241, e-mail: kstcr@kstcr.cz, web: http://www.kstcr.cz/cz).

Informace o tlumočnících a překladatelích (nejen soudních) má k dispozici například i Jednota tlumočníku a překladatelů (Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 224 142 312, 224 142 517 e-mail: JTP@JTPunion.org, web: http://www.jtpunion.org/spip/ ).

Vzhledem k personálnímu stavu Velvyslanectví České republiky v Podgorici, se tento zastupitelský úřad ČR se nemůže zabývat odbornými ani jinými překlady.

Na území Černé Hory informace o soudních tlumočnících a překladatelích může poskytnout Ministerstvo spravedlnosti Černé Hory (Ministarstvo Pravde Crne Gore, Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica, kontakt: +382 20 407-528, http://www.pravda.gov.me/rubrike/sudski-tumaci).

Závěrem přikládáme informaci včetně kontaktu na aktuálně jedinou oficiální/soudní překladatelku a tlumočnici V Černé Hoře, kterou eviduje náš zastupitelsky úřad:

COKOVIĆ VLASTA, adresa: Jezerska 9, Podgorica, mob: +382 67 365 668; 068 516 415; e-mail:  vlasta.cokovicova@centrum.cz;