česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dopis zmocněnce pro krajanské záležitosti

Vážení krajané, v příloze naleznete dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

Vážení přátelé, milí krajané,

dovoluji si Vás pozdravit tentokrát mimořádně na začátku dubna, čtvrtého měsíce roku 2020, v době nelehké pro většinu zemí světa, a popřát Vám, v tomto čase více než jindy, především pevné zdraví.

Jak určitě sami víte z médií, ani Česká republika se nevyhnula zasažení nákazou koronavirem COVID-19 a naše země vstoupila již do čtvrtého týdne v režimu nouzového stavu z důvodu boje s touto pandemií. Tři předchozí týdny změnily zásadním způsobem život v Česku. Stát i jeho hospodářství musely ze dne na den přejít na omezený rozsah fungování     s cílem zpomalit šíření viru mezi lidmi, minimalizovat zráty na lidských životech a zabránit přetížení zdravotního systému. MZV ČR se v tomto období soustředilo především na repatriace Čechů uvízlých v zahraničí, kterých využila i řada krajanů. Prioritou je zajistit české společnosti ochranu veřejného zdraví a co nejrychlejší návrat k normálnímu fungování celého státu.

Důvodem mého dopisu je poskytnout Vám informace o aktuální situaci v krajanské agendě i o výhledech na nejbližší budoucnost. Přistupuji k jeho sepsání po třech týdnech trvání nouzového stavu a celostátní karantény, tj. již s určitým odstupem od prvotního šoku a současně se zkušeností, jak za mimořádných podmínek funguje život i činnost státních institucí. Tento dopis proto píši i s vědomím potřeby racionálního zvážení vlivu situace na program akcí, o kterých jsem Vám psal přesně před třemi měsíci, na začátku letošního roku, kdy ještě nikdo netušil, jaké zkoušky nás v nejbližším období čekají.

Ze všeho nejdříve bych však chtěl na tomto místě poděkovat Vám všem, kteří jste mne nepřestali pravidelně informovat o dění ve své zemi, za Vaše otázky i nabídky pomoci, kterými dokazujete našemu státu, jak důležité je mít ve světě krajany, na něž je možné se spolehnout. Lidi se silným pocitem národní sounáležitosti, kteří jsou v těžké době připraveni podat pomocnou ruku českému státu, ale i Čechům, kteří se v cizině ocitli v nouzi ve chvíli, kdy se doslova zastavil běh světa. Nepíši proto jen o českých vědcích v amerických laboratořích, kteří se podílejí na vývoji antivirové vakcíny nebo účinných léků proti koronaviru COVID-19, ale hovořím teď i o Vás, kteří jste např. nabídli nezištnou pomoc Čechům na vzdáleném Novém Zélandu, v Jižní Africe nebo Jižní Americe, o Vás, kteří jste v Bruselu zřídili okamžitou informační platformu sdílené pomoci všem Čechům ve světě na sociálních sítích. Hovořím také o Vás, krajanech, kteří v době krize vystupujete postupně z anonymity a prostřednictvím sociálních sítí se snažíte sdílet s ostatními Čechy příklady dobrých i špatných postupů a Vaše osobní zkušenosti s fungováním opatření, která přijímají vlády v jednotlivých zemích. Možná ani netušíte, jak moc tímto způsobem pomáháte nám všem, abychom toto období přestáli co nejlépe. A ani nevíte jak velkou radost mi dělá, když vidím toto obrovské solidární semknutní Čechů po celém světě v tomto nelehkém období.

Chtěl bych na tomto místě také poděkovat za iniciativy českých občanů doma v Čechách, kteří nabízejí poskytnutí roušek krajanům do zahraničí, případně zaslání snadných návodů na jejich okamžitou výrobu přímo v místě. I toto je důležité vyjádření zájmu české společnosti o Vás. Pokud takovou konkrétní potřebu máte již nyní, napište nám a my příslušné kontakty zprostředkujeme.

Za poslední tři týdny jste se mě obraceli s řadou praktických otázek. Většina z nich se týkala bezprostředních možností návratu do ČR, případně zajištění pomoci v místě. V této věci očekávám, že naše komunikace bude pokračovat. Můj email jiri_kratky@mzv.cz a email krajanského oddělení zkz@mzv.cz je Vám stále k dispozici. Některé technické informace jsme podávali také prostřednictvím krajanské komunikační facebookové stránky: Češi v zahraničí / czechs abroad - communication platform 2019. Sledujte prosím rovněž webové stránky oddělení zvláštního zmocněnce pro krajany  www.mzv.cz/krajane  a ve věci vývoje obecné situace pak zejména hlavní stránku MZV www.mzv.cz.

Ve vašich dotazech se také často objevují praktické otázky na fungování programů podpory krajanských komunit v letošním roce. Z Vašich dotazů je zřejmá obava o realizaci řady projektů a pravidelných akcí, ať již v zahraničí nebo v ČR (týká se především letních jazykových kurzů a semestrálních studijních pobytů). Na základě konzultace s kolegy z MŠMT ČR bych Vás rád ubezpečil, že ke zrušení akcí v gesci tohoto ministerstva ještě nedošlo a zatím se stále počítá s jejich uskutečněním. Současně však musím upozornit, že v tomto momentu není možné sdělit definitivní rozhodnutí. To bude záviset na dalším vývoji epidemiologické situace v ČR i  v okolních státech. O veškerých změnách budete bezodkladně informováni. Sledujte proto stránky příslušných institucí:,  http://ujop.cuni.cz, www.dzs.cz, www.studyin.cz, www.csbh.cz. Pro obecné informace o dění v ČR využijte tradiční informační kanál Radio Prague International www.radio.cz i webovou stránku www.rozhlas.cz/krajane .

Vzhledem k aktuální situaci sledujeme další vývoj v prioritách vlády ČR pro nejbližší období, a to i v souvislosti se schvalováním Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 – 2025, který jsme i s pomocí Vašich připomínek a námětů společně s MŠMT sestavili. Co se týče příspěvků k financování krajanské činnosti v  roce 2020, rozhodnutí o přidělených peněžních darech již byla z MZV odeslána a postupně Vám budou distrubuována skrze naše zastupitelské úřady. Mějte nicméně trpělivost vzhledem k aktuálním prioritám a omezením v činnosti našich úřadů, pokud se k Vám ještě nedostala. V návaznosti na Vámi zasílané informace o rušení některých akcí, připravovaných již na období jara 2020, bychom Vás chtěli ujistit, že jsme si na krajanském oddělení vědomi objektivních překážek a obtíží při naplňování Vašich plánů a budeme maximálně vstřícní k požadavkům na změny, k nimž Vás donutí koronavirová pandemie.

Závěrem bych Vám všem chtěl ještě jednou poděkovat za výbornou práci, kterou odvádíte v zahraničí v těchto těžkých časech a jíž dokazujete význam české krajanské komunity v zahraničí pro českou společnost doma i samotný český stát. Držte se!        

S uctivým pozdravem

 

                                                                       Jiří Krátký v.r.