česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc MZV pomohla ukrajinským uprchlíkům s ubytováním i zdravotní péčí

 
Česko se aktivně zapojilo do poskytování pomoci Ukrajině již od prvního dne vypuknutí ruské agrese. Vedle dodávek zbraní a vojenské techniky, přijetí stovek tisíc uprchlíků či dobrovolných sbírek občanů jsme poskytli také humanitární pomoc osobám postiženým válkou přímo na Ukrajině, ale také na území Česka. Ministerstvo zahraničí v té souvislosti uvolnilo finanční prostředky v hodnotě přes 420 milionů korun.

„Připomínáme si rok od chvíle, kdy se Rusko rozhodlo rozpoutat válku. Ten moment otřásl naší vírou, že válka v Evropě již není myslitelná a uvrhnul miliony Ukrajinců do humanitární krize. Česko a Ministerstvo zahraničních věcí aktivně poskytuje pomoc Ukrajině od začátku vypuknutí konfliktu a hodlá v tom pokračovat tak dlouho, jak to jenom bude nutné,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Finanční pomoc MZV směřovala do následujících oblastí:

Zajištění ubytování – Ukrajina se ihned od začátku války potýkala s ohromným množstvím zničených civilních obytných budov. Finanční pomoc ministerstva v hodnotě 70 milionů Kč tak mohla zajistit například modulární ubytovací jednotky, sofistikovaná stanová obydlí či vozidla pro evakuaci z míst zničených ruskou agresí;

Zdravotnický materiál – jedná se o významnou položku v rámci humanitární pomoci MZV, konkrétně o 101,5 milionů Kč. Za tyto prostředky bylo možné nakoupit materiál a zdravotnickou techniku do nemocnic a sanitky, autobusy či komunikační techniku pro zdravotnické jednotky. Klíčový byl nákup též traumasetů a náčiní pro provádění nouzových zdravotnických zákroků v bojové linii;

Energetika – 68 milionů Kč bylo vyčleněno na nákup topidel na propan butan (včetně propan butanových lahví), úsporných spotřebičů či na opravy poničené energetické infrastruktury;

Pomoc běžencům z Ukrajiny v Moldavsku – 70 milionů Kč bylo vyčleněno především pro zmírnění dopadů humanitární krize uprchlíků, kteří se v Moldavsku ukryli do bezpečí před válkou. Finance byly použity na zajištění pravidelné teplé stravy, distribuci prostředků osobní hygieny či na školní pomůcky pro děti uprchlíků;

Ostatní pomoc a pomoc přes mezinárodní organizace – pro přímou finanční a materiální podporu, pro financování komunitních vývařoven či dopravy humanitární pomoci na místa, kde to bylo a je nejvíce třeba, bylo alokováno 113,1 milionů Kč.

Nejen Ministerstvo zahraničních věcí, ale celá česká vláda jsou odhodláni dále vytrvale podporovat Ukrajinu v jejím úsilí o obnovení míru, územní celistvosti a stability v regionu. „Ukrajinu budeme podporovat, jak dlouho bude třeba. Spojenci v NATO a EU jsou v tomto postoji jednotní. Děláme to nejen na ochranu ukrajinské suverenity a teritoriální integrity, ale i v zájmu mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ dodává šéf české diplomacie.

Ministerstvo zahraničních věcí se v součinnosti s dalšími resorty připravuje také na obnovu Ukrajiny po válce, a to prostřednictvím Rekonstrukčního programu pro Ukrajinu, který vláda schválila v loňském roce. Ten umožní výrazné zapojení českých firem, neziskových organizací i veřejného a akademického sektoru do stabilizace a obnovy Ukrajiny. Do roku 2025 bude na tento program ročně vyčleněno 500 milionů Kč, které budou získány zapojením se do programů financovaných EU a dalšími velkými donory.