česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Evropská komise
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Iniciativa Global Gateway v Indii a příležitosti pro české firmy

Kde: Indie

Iniciativa EU Global Gateway má za cíl mobilizovat mezi lety 2021 a 2027 po celém světě investice do infrastruktury ve výši 300 miliard eur, což z ní dělá globálně největší iniciativu svého druhu. Významné investice přináší Global Gateway i do Indie, kde se projekty zaměřují především na oblasti udržitelné urbanizace a energetické transformace. Za vlajkové projekty v Indii pro rok 2024 vybrala EU projekty výstavby linek metra ve vybraných indických městech. Celkově již bylo v rámci Global Gateway od roku 2021 v Indii investováno přes 7 miliard eur. Kromě přínosů pro místní rozvoj znamenají tyto nemalé investice také příležitost pro zapojení českých firem, kterých na indickém trhu úspěšně působí celá řada.

Evropský plán investic do rozvoje globální infrastruktury, iniciativa Global Gateway, pracuje s přístupem Team Europe, který spojuje zdroje a aktivity EU, jejích rozvojových bank, členských států a jejich rozvojových agentur a finančních institucí. Všechny zmíněné instituce se pak pomocí vhodných finančních nástrojů, zejména zvýhodněných půjček, snaží mobilizovat veřejné i soukromé investice a zvýšit tak pozitivní dopady svých aktivit. Od roku 2021 bylo v Indii v rámci Global Gateway investováno přes 7 miliard eur. Na tomto čísle se významně podílely zejména Evropská investiční banka (EIB), rozvojové agentury Francie (AFD) a Německa (GIZ), rozvojové banky Německa (KfW) a Nizozemska (FMO) a samotná EU. A investice budou pokračovat - jen samotná EIB deklarovala připravenost investovat v Indii 1 miliardu eur ročně!

Tematicky se Global Gateway v Indii v roce 2024 i dlouhodobě soustředí zejména na dvě prioritní oblasti - udržitelná urbanizace a energetická transformace. Do těchto oblastí také od roku 2021 mířila velká většina investovaných prostředků. V praxi jde často o projekty výstavby metra a zlepšení městské dopravní infrastruktury. Od roku 2021 takové projekty s podporou Global Gateway probíhaly nebo probíhají v 10 indických městech Bhopal, Pune, Nagpur, Agra, Kanpur, Lucknow, Banalore, Kochi, Suar a Ahmedabad a na jejich financování bylo vyčleněno přes 3 miliardy eur. Dále se projekty zaměřují zejména na cirkulární ekonomiku a nakládání s odpadem, financování obnovitelných zdrojů energie (OZE) nebo podporu malých a středních podniků v ochraně klimatu.

Možnosti zapojení pro české firmy

Indie patří s odhadovaným růstem HDP 7,8 % v roce 2023 k nejrychleji rostoucím ekonomikám a na léta 2024 a 2025 předpovídá Mezinárodní měnový fond růst 6,8 % a 6,5 %. Vzhledem k velikosti trhu, rychlému hospodářskému růstu a rozvoji mnoha sektorů nabízí Indie významné obchodní a investiční příležitosti pro české firmy. Iniciativa Global Gateway tyto příležitosti ještě rozšiřuje.

Jak je patrné z výše uvedených prioritních témat a realizovaných projektů, příležitosti pro české firmy se otevírají zejména v oblasti udržitelné urbanizace včetně výstavby metra a energetiky, zejména obnovitelných zdrojů energie.

Indie zaměřuje na cenově dostupná a udržitelná energetická řešení a během příštích pěti až šesti let se chystá investovat do energetiky 67 miliard dolarů. Indická vláda se také zavázala zvýšit elektrifikaci milionů domácností a zvýšit využívání biopaliv a obnovitelných zdrojů energie, což Indii staví do pozice klíčového hráče na světovém energetickém poli. Do budoucna se Indie také hodlá stát světovým centrem pro výrobu a export vodíku.

Prakticky mají firmy několik možností zapojení. Veřejné zakázky na velké infrastrukturní projekty podpořené Global Gateway vyhlašují místní implementující organizace – například státní nebo městské dopravní podniky (metro corporations) v případě stavby metra. Financování z evropských zdrojů neznamená, že mají evropské firmy v nabídkovém řízení výhodu. Takové nabídkové řízení se ale musí řídit standardy stanovenými financující institucí (např. EIB, KfW, AFD apod.), což může pro české a evropské firmy znamenat srozumitelnější a přívětivější prostředí. Vyhlašované výzvy k podání nabídek je třeba aktivně sledovat na stránkách implementujících organizací nebo na online tendrových portálech jednotlivých indických států. Přehled o chystaných projektech nabízí stránky finančních institucí  jako je EIB, AFD, KfW, GIZ a další. Například na stránkách EIB aktuálně nalezneme informace o možných půjčkách pro druhou fázi výstavby metra v Nagpuru (240 milionů eur) a příměstskou železnici v Bangalore (300 milionů eur), které jsou právě v procesu vyhodnocování.

České firmy se také mohou ucházet o veřejné zakázky na poradenské služby zveřejňované na portálu EU. V neposlední řadě je možné další příležitosti nalézt na Team Europe Partnerships Portal.

V případě dotazů se zájemci z řad společností mohou obracet na obchodně-ekonomické oddělení velvyslanectví. 

 

Politicko-ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Dillí