česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Embassy
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indické železnice nabízí českým firmám příležitosti pro spolupráci

Indická železniční doprava patří k jedné z nejrozsáhlejších na světě a s ohledem na skutečnost, že neustále prochází modernizací a rozvojem, nabízí velké množství příležitostí pro české výrobce železniční techniky a komponent. Indické železnice se skládají z celkové délky trati 126 366 km přes 67 956 km trasy spolu se 7 335 stanicemi. Denně dráhy vypraví 13 523 osobních a 9 146 nákladních vlaků. Železniční sektor v Indii naložil během fiskálního roku 2021–2022 1418,1 MT nákladu, což představuje 15% nárůst nákladní dopravy oproti minulému roku. Indian Railways je jediným největším zaměstnavatelem v Indii a osmým největším na světě, zaměstnává přibližně 1,3 milionu lidí. Indická železniční síť roste zdravým tempem, v příštích pěti letech se predikuje, že indický železniční trh bude třetí největší a bude představovat 10 % celosvětového trhu.

Indické železnice prochází neustálou modernizací. K významným příležitostem v oblasti indické železniční dopravy patří například projekt společnosti National High-Speed Rail Corporation Limited zahájila projekt vysokorychlostního vlakového koridoru mezi Ahmedabadem a Bombají. Projekt, běžně označovaný jako „Bullet Train“, je realizován s technickou a finanční pomocí Japonska. Trať vysokorychlostní železnice urazí vzdálenost 508,2 km za přibližně dvě hodiny s provozní rychlostí kolem 320 km/h. Očekává se, že bude uveden do provozu do roku 2023. Celkové náklady se pohybují v rozmezí 14,27 miliardy dolarů.

Další velkou výzvou je elektrifikace. Železniční sektor Indie si klade za cíl elektrifikovat celou síť do prosince 2023 a do roku 2030 bude celá železniční síť jezdit na obnovitelné zdroje energie. To povede k ročním úsporám energie ve výši 1,55 miliardy dolarů. Během příštích tří let bude vyrobeno 400 vlaků Vande Bharat nové generace.

Velký důraz se začíná klást i na ochranu životního prostředí. Projekty „ zelené energie“ je iniciativa, která má indické železnice učinit šetrným k životnímu prostředí tím, že se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie. Indické železnice plánují do roku 2023 nainstalovat 1000 MW solárních elektráren a asi 200 MW větrných elektráren. Většina projektů instalace solárních elektráren bude realizována jako PPP projekty – spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Vzhledem k velkým obchodním příležitostem zorganizovalo ZÚ Dillí v říjnu 2022 úspěšnou podnikatelskou misi významných českých společností, které mají ambice využít obrovského potenciálu, který indický trh nabízí. Její delegace byla složená ze společností, které dodávají komponenty pro výrobu kolejových vozidel (brzdové systémy, soukolí, sedadla, osvětlení, informační a bezpečnostní systémy) a elektronická zařízení pro kontrolu řízení a bezpečnosti kolejové dopravy. Účastníkům mise pomohla zvýšit povědomí o železničním sektoru, prezentovat špičkové výrobky či technologie a navázat celou řadu obchodních kontaktů. Zároveň pomohla zvýšit šance v připravovaných tendrech a nalézt partnery pro realizace projektů v rámci konsorcií. Akce se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED a byla organizována ve spolupráci s Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACR) a Ministerstva průmyslu a dopravy (MPO).

Účastníci mise se měli  možnost setkat s představiteli Ministerstva a Railway Board a představit oblasti pro spolupráci. Významná bylo navázání kontaktů v sídle společnosti BHEL  (Bharat Heavy Electricals Ltd), Společnost BHEL je externím dodavatelem lokomotiv pro Indian Railways. Další potenciál pro spolupráci je se společností Integral Coach Factory (ICF). ICF je státní podnik spadající pod Indian Railways a jedná se o největšího výrobce železničních vagonů na světě. ICF již s řadou českých společností spolupracuje, např. s Bonatransem nebo se společností Pars Komponenty a má zájem portfolio rozšířit. Potenciál je pro dodavatele sedadel, kontrolních a bezpečnostních systému, brzdových komponentů a další. Vzhledem k požadavku na místní dodavatele v rámci iniciativy „Make in India“ je však třeba, aby dodavatelé byli usazeni přímo v Indii.

Jako příklad spolupráce na indickém trhu lze uvést českou společnost DAKO-CZ. Tato firma založila společný podnik s klíčovým hráčem na indickém trhu, jejím partnerem je Medha Servo Drives Pvt. Ltd., s názvem MEDHA DAKO-CZ Pvt. s.r.o . Spolupráce se zaměřuje na dodávky kompletních a moderních brzdových systémů pro nově připravované EMU, METRA a lokomotivy pro Indické železnice.

V případě, že Vás zajímá oblast železniční dopravy, kontaktujte prosím Ing. Evu Kopeckou, Commercial Counsellor eva_kopecka@mzv.cz , Velvyslanectví České republiky v Dillí.