česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Dillí jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 Písemnost

 Žadatel

 Vyvěšeno

 Svěšeno

QDEB202401310016 - formulář pro oznámení důvodů zamítnutí žádosti o udělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo jeho zrušení

Vinay

10.05.2024

26.05.2024

QDEB202401310017 - formulář pro oznámení důvodů zamítnutí žádosti o udělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo jeho zrušení

Parul Dhiman

10.05.2024

26.05.2024