česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: foto KPR: Zuzana Bönisch
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lombardský recept na úspěch

Itálii se v době post-koronavirové ekonomicky daří, růst HDP v roce 2022 představoval 3,7 a překonal tak průměr EU 27 (3,6%) i eurozóny (3,3%). Italský export dosáhl rekordní hodnoty 626 mld. eur a italskému výrobnímu průmyslu patří aktuálně 6. místo na světě a 2. v rámci EU. Na italském úspěchu se zásadně podílí ekonomicky nejsilnější region Lombardie. Právě proto sem na sklonku roku 2023 zavítal prezident České republiky Petr Pavel s podnikatelskou delegací při své oficiální návštěvě Itálie

Lombardie a lombardský export má na italských úspěších doslova lví podíl. Desetimiliónový region Lombardie, který představuje 17% obyvatel Itálie, tvoří 23% italského HDP a dokonce 26% italského exportu. Ekonomická síla Lombardie stojí na malých a mikro podnicích, které flexibilně reagují na potřeby trhu i měnící se prostředí. 94% firem má do 9 zaměstnanců a 1100 firem je střední velikosti. Dohromady zaměstnávají 70% pracovní síly regionu (10 mil. obyvatel). Lombardie vždy věnovala pozornost podmínkám pro zahraniční investory, také proto zde sídlí více jak 7 tisíc zahraničních a nadnárodních firem, 44% z celé Itálie. Lombardie je zároveň centrem inovací – aktuálně 3700 start-upů představuje více jak čtvrtinu všech registrovaných v Itálii. 136 firem s obratem přesahujícím 1 mld. eur ročně sídlí v Miláně, hlavním městě regionu a de facto ekonomickém srdci Itálie. Jedná se o zdaleka největší koncentraci těchto firem v celé EU. Pro srovnání v Mnichově je takových společností 83 v Barceloně pak 30.

Lombardie

Lombardie

Právě lombardský export a schopnost obchodovat se zahraničím se výrazně podílí na lombardském úspěchu. Jeho hodnota činila 162 mld. eur v roce 2022 což je více než u většiny států EU (např. Maďarsko 134 mld. eur, Slovensko 103 mld. eur). Excelence Made in Italy jasně přispívá k exportním úspěchům Lombardie, mezi hlavní taháky patří strojírenství, letectví, automotiv, elektronika, ale také móda (18 mld. eur), nábytek a užitný design (5 mld. eur). Důležitou položkou je také chemický a farmaceutický průmysl s vývozem v hodnotě 28 mld. eur.

Lombardie hraje také hlavní roli, co se týče nových patentů (31%) z celé Itálie a obdobné číslo je u počtu inovativních start-upů, kterých zde sídlí 28 %. Tato čísla jsou pevně spjatá s vědou a výzkumem. I zde Lombardie boduje s počtem 13 univerzit, 19 výzkumných ústavů a výdajích na vědu a výzkum v celkové hodnotě 5,9 mld eur.

Lombardským receptem na úspěch je multisektorová ekonomika s výrazným podílem výroby, specializace na produkty a služby s vysokou přidanou, hustou sítí malých a středních firem, které zaručují flexibilitu i inovace a také excelentní vysoké školství výrazně integrované s podnikatelským prostředím, které dodává lidský kapitál s vysokou kvalifikací a specializací. Lombardie navíc  plánuje nebo již realizuje rozsáhlé investice financované z italského národního plánu obnovy nebo v souvislosti s konáním Zimních olympijských her Milán/Cortina d´Ampezzo 2026.

Lombardie svou strukturou ekonomiky i exportní orientací skýtá řadu příležitostí pro české firmy hledající spolupráci a silné zahraniční partnery v sektorech dopravy, letectví/vesmíru, zdravotnictví, energetiky, výzkumu a inovací, Life Science, vodního hospodářství nebo nanotechnologií. Jak ostatně potvrdila úspěšná podnikatelská mise doprovázející prezidenta republiky při jeho návštěvě Itálie.

Michal Bucháček, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Miláně