česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: foto KPR: Zuzana Bönisch
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-Italské podnikatelské fórum a B2B v Miláně

V rámci oficiální návštěvy prezidenta republiky Petra Pavla v Itálii proběhlo v Miláně dne 29. 11. 2023 Česko-Italské podnikatelské fórum. Prezident Pavel svou osobní přítomností a vystoupením podpořil historicky unikátní podnikatelské fórum, které za účasti více jak 140 předních osobností italského a českého byznysu hostil ekonomicky nejsilnější italský region Lombardie. Za ČR se fóra účastnilo 31 firem a institucí reprezentujících pět sektorů: obrana, letectví/vesmír, doprava, energetika a věda/inovace.

Na úvod Česko-Italského podnikatelského fóra, které bylo svým rozsahem i nejvyšším politickým zaštítěním historicky unikátní, vystoupili jeho spoluorganizátoři. Za hostitele promluvil náměstek lombardské vlády pro zahraničí a Evropu Raffaele Cattaneo, který označil ČR za přirozeného partnera Lombardie a Itálie a ocenil m.j. aktivní roli českého generálního konzulátu v Miláně. Prezident lombardského svazu průmyslu Assolombarda Alessandro Spada připomenul výrazné oživení italské ekonomiky v letech 2021 a 2022, které bylo nad průměrem EU i světové ekonomiky. „Silnější vazba mezi Českem a Lombardií znamená silnější spojení Itálie s Evropou, to bychom měli mít na paměti“, zdůraznil Spada. Poukázal rovněž na unikátní sílu Lombardie, která představuje ¼ italského výrobního průmyslu. Prezident Svazu průmyslu ČR Jan Rafaj ve svém příspěvku stručně uvedl účastnící se české firmy a připomněl slova prezidenta Pavla, který v rozhovoru pro deník Corriere della Sera Itálii označil za strategického partnera České republiky. Riccardo Garosci, prezident Italské asociace zahraničního obchodu AICE vyzval k intenzivnější ekonomické spolupráci mezi Itálií a Českem, která přinese prosperitu oběma zemím sdílejícím stejné hodnoty.

Po zahajovací části vystoupila ředitelka výzkumného oddělení Assolombarda Valeria Negri, která představila trendy italské a zejména lombardské ekonomiky. Italskému výrobnímu průmyslu patří aktuálně  5. místo na světě a 2. v rámci EU a to díky rychlejšímu hospodářskému růstu Itálie oproti např. Německu nebo Francii. Lombardie, která představuje 23% italského HDP, coby hlavní ekonomická síla Itálie  stojí na malých a mikro podnicích (94% firem má do 9 zaměstnanců) a 1100 firem je střední velikosti. Dohromady zaměstnávají 70% pracovní síly regionu Lombardie (10 mil. obyvatel). V Lombardii sídlí více jak 7 tisíc zahraničních a nadnárodních firem, 44% z celé Itálie. Lombardie je zároveň centrem inovací – aktuálně 3700 start-upů představuje více jak čtvrtinu všech registrovaných v Itálii. Hlavním řečníkem první části Česko-Italského podnikatelského fóra byl náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Edvard Kožušník, který představil ČR coby zemi Itálii blízkou nejenom geograficky, ale také ekonomicky. Vyzdvihl českou excelenci – nanotechnologie a představil v misi zastoupené strategické sektory obrany, dopravy, letectví/vesmíru, energetiky, výzkumu a inovací.

Poté následoval diskusní panel „Success Stories“, kde dvě firmy z každé země vedle vlastní prezentace přiblížily své pozitivní zkušenosti ze vzájemné spolupráce a obchodu s partnery v Česku i Itálii. Za českou stranu byla v panelu společnost Škoda Transportation (doprava) a Woltair (energetika) za italskou pak firma Mapei (stavebnictví) a SaldFlux (strojírenství). Škoda Transportation v červnu 2023 uspěla coby člen vítězného italského konsorcia v soutěži na dodávku nové tramvajové linky pro město Bergamo.

Vyvrcholením první části Česko-Italského podnikatelského fóra bylo vystoupení prezidenta České republiky Petra Pavla a následně hostitele, prezidenta regionu Lombardie Attilio Fontany. Prezident Pavel ve svém projevu připomněl historické vazby i kulturní blízkost obou zemí a zdůraznil vitální zájem vztahy nadále rozvíjet. Vyjádřil potěšení z rostoucí obchodní výměny, která přesáhla 18 mld. eur v roce 2022, její další rozvoj a podpora vzájemného obchodu patří k jeho prioritám. Lombardie hraje klíčovou roli a podílí se na česko-italské obchodní výměně více jak třetinou (35%) a právě proto se Česko-Italské podnikatelské fórum odehrává v lombardské metropoli. „Posílení vzájemných obchodních vazeb neznamená jen zisk, ale také posílení bezpečnosti a prosperity našich občanů“, uvedl prezident. Poukázal rovněž na potřebu jednoty demokratických zemi „United we are stronger“. „To neplatí jenom pro vlády ale také pro firmy“, uvedl prezident, který ČR a zastoupené společnosti představil „jako spolehlivé partnery“. Prezident hostitelského regionu Lombardie Fontana ve svém vystoupení připomněl silné ekonomické postavení svého regionu v rámci Itálie a vyjádřil potěšení ze vzácné návštěvy prezidenta ČR.  "Česká republika je důležitým pilířem našeho kontinentu,“ zdůraznil prezident Fontana na závěr první části fóra.

Druhá část Česko-Italského podnikatelského fóra byla zcela věnována firemním konzultacím B2B mezi českými a italskými společnostmi, kterých proběhlo více jak stovka. B2B sloužilo primárně pro oslovení obchodních partnerů a hledání nových příležitostí pro české a italské firmy.

Česko-Italské podnikatelské fórum uspořádal Generální konzulát ČR v Miláně ve spolupráci s vládou regionu Lombardie, Assolombarda (lombardského svazu průmyslu) AICE (Italská asociace zahraničního obchodu), Svazem průmyslu ČR. Fórum se uskutečnilo za podpory prestižního italského think tanku ISPI se sídlem v Miláně, který celou akci propagoval a moderoval. Na akvizici firem se rovněž podílela milánská kancelář CzechTrade. Vedle českých firem se fóra na italské straně účastnilo více jak 70 společností a institucí včetně velkých jmen jako Leonardo, Mapei, Brembo, Severoitalské železnice FNM, Lombardský letecký a vesmírný klastr nebo obchodní a průmyslová komora CAMIC.

přílohy

Program byznys forum 228 KB PDF (Acrobat dokument) 6.12.2023

Galerie


Česko-Italské podnikatelské fórum v Miláně