česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace k cestování Česká republika - Itálie (platné od 21. 6. 2021)

(Archivní článek, platnost skončena 12.07.2021 / 18:00.)


POZOR: Doporučujeme řídit se pokyny MZV ČR k cestování.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANZIT

Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky – je ovšem nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie (certifikát covid/test - čestné prohlášení -  nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení) i návratu do ČR.

VSTUPNÍ PODMÍNKY:

1) CERTIFIKÁT: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s tzv. zeleným certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU či třetích zemí). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (musí se jednat o vakcínu schválenou EMA -pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!)  

b) negativní PCR nebo antigenní (provedený výtěrem) test ne starší 48 hodin. Výjimku z testu mají děti mladší 6 let.

c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)   

Certifikát o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde: https://ocko.uzis.cz/. Další možností, jak certifikát získat, je skrze národní identitu NIA.

Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě se musí nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

2) DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ: Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo  vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ).

3) ASL (Azienda sanitaria locale): Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL.  Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli, dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají.

Jak najít "své" ASL: do google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu. Jsme si vědomi potíží s tímto hlášením, jako "důkaz snahy" se můžete prokázat neuskutečněným hovorem v seznamu mobilního telefonu nebo odeslaným e-mailem. Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail.

 • Upozorňujeme na možné regionální odlišnosti podmínek pro vstup:

Sardinie - od 15.6. zrušena nutnost dalších formulářů a povinností - nyní tedy platí stejné podmínky jako pro celou Itálii.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/:  dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem, či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Pro rozdělení zemí dle kategorií a podmínek vstupu viz zde: http://www.viaggiaresicuri.it .

Pro výčet výjimek v jazyce anglickém: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

 • vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120 hodin
 • průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
 • zdravotnický personál z pracovních důvodů
 • přeshraniční pracovníci
 • zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
 • zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personal
 • žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
 • posádky dopravních a přepravních prostředků 
 • cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Doplňujeme, že vláda rozšířila seznam letů tzv. COVID TESTED, které se týkají příletů z USA, Kanady, Japonska, SAE.

Platí zákazy příletů z Brazílie, Indie, Srí Lanky, Bangladéše.

 • TRANZIT: Tranzit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud tranzitujete přes letiště, nesmíte opustit tranzitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země, např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 2. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 3. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav byl prodloužen do 31. července 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

Uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Pohyb mezi bílými a "žlutými regiony" (v současnosti je jediným “žlutým” regionem Valle d´Aosta) je umožněn bez udání důvodu.

Zákaz pohybu mezi regiony platí nyní pouze mezi regiony oranžovými a červenými, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.

Jsou možné přísnější restrikce dle rozhodnutí guvernérů regionů. 
 

 

Základní opatření:
 

Nošení roušek je povinné. Ministerstvo zdravotnictví ale vydalo nařízení, že od 28. června se povinnost nosit roušky ruší, pokud lze dodržet bezpečné rozestupy.

Od 7. června byl zákaz vycházení posunut na dobu od 24:00-5:00. Od 21.6. je volný pohyb i v noci. Výjimky ze zákazu vycházení i pohybu jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení. 

Přechod do bílé zóny přináší zrušení omezení jako noční zákaz vycházení či uzavírací doba provozu obchodů a podniků. V bílé zóně se předpkládá obnovení veškerých aktivit, pro které vláda stanovila zvláštní harmonogram ve žluté zóně (viz níže), tedy konání veletrhů, konferencí a kongresů, provoz krytých bazénů, lázní a zábavních parků, heren a kasin, rekreačních a společenských center, školení či organizace krytých sportovních soutěží. Zůstává povinnost zachovávání fyzických odstupů osob, nošení roušek, a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.). Očekává se, že v průběhu měsíce června se postupně stane bílou zónou i zbylé území IT.

Ve „žlutých“ zónách je umožněn volný pohyb osob a lze se volně přesunovat také z jednoho „žlutého“ regionu do druhého. Zákaz nočního vycházení z jiných důvodů než je práce, zdraví či nezbytná nutnost platí od 23:00 (do 5:00). Je umožněna činnost stravovacích služeb (restaurací, barů apod.) s konzumací u stolů pouze ve venkovních prostorách a v souladu s platným limitem večerního zákazu vycházení. Obchody jsou otevřeny, vč. obchodních a nákupních center. Provoz ve žlutých zónách obnovila kina, divadla, koncertní sály, live-kluby apod. za podmínek dodržení bezpečnostních protokolů. Maximální povolená kapacita činí 50 % té maximální a nesmí přesáhnout 500 diváků ve vnitřních prostorách a 1 000 venku. Otevřena jsou také muzea, výstavy a památky za předpokladu dodržování bezpečnostních opatření, přičemž instituce, které v roce 2019 zaznamenaly počet návštěvníků přesahující jeden milion, musejí vstupy o víkendech a svátcích podmiňovat předchozí rezervací alespoň den předem. Povolena je – v souladu s platnými bezpečnostními protokoly – veškerá sportovní činnost ve venkovních prostorách, včetně týmových a kontaktních sportů (se zákazem použití převlékáren). Byl povolen provoz venkovních bazénů a plážových zařízení, a krytých tělocvičen/posiloven. 

Hlavní body harmonogramu nadcházejícího uvolňování protiepidemických omezení ve žlutých zónách:

- zákaz nočního vycházení se od 7. 6. dále posunul na 24:00 (do 5:00) a od 21. 6. zcela zrušen;
- je možné konzumovat jídlo a pití ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení i po 18. hodině;
- přítomnost veřejnosti na veškerých sportovních soutěžích bude povolena od 1. 6. venku a od 1. 7. také uvnitř v rámci již stanovených limitů (25 % maximální kapacity, s limitem 1 000 osob venku a 500 uvnitř);
- od 15. 6. (namísto 1. 7.) se budou moci veřejnosti otevřít tematické a zábavní parky;
- od 1. 7.  umožněny veškeré aktivity kulturních center, sociálních center a center volného času;
- od 1. 7. bude opět možné pořádat veřejná i soukromá školení.
- od 1. 7. bude možné znovu otevřít kryté bazény, plavecká centra a wellness centra v souladu s bezpečnostními pokyny a protokoly;
- od 1. 7. bude povolen také provoz heren a kasin.

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, dotazník k podmínkám cesty v jazyce anglickém:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

5. NÁVRAT DO ČR

Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich podrobný výklad je k dispozici na stránce Ministerstva zahraničních věcí v článku podmínky návratu do ČR.

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: "strutture autorizzate test molecolari" (PCR) nebo  "... test antigenici" (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur). Spolehlivě v některých městech funguje společnost "Datamedica", na testy se dá i objednávat prostřednictvím aplikace UFIRST. Existuje rovněž vyhledávač testovacích míst, lze zde zadat typ testu, místo, kde se nacházíte a do jaké vzdálenosti hledáte a lze zadat, že výsledek potřebujete v jazycích Italsky/Anglicky - odkaz zde https://www.faiuntestevai.it . 

Antigenní testy lze absolvovat i v některých lékárnách, do vyhledávače zadejte "test antigenico farmacie" a město či místo, kde se nacházíte.

Upozorňujeme, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

 Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Generální konzulát v Miláně

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 02 365 09 000.

e-mail: consulate_milano@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 375 637 81 79

 

Nejaktuálnější informace na našem facebooku: https://www.facebook.com/ConsolatoGeneraleCeco