česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají v ČR 7. a 8. června 2024.
Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky.
 Čeští občané žijící na Filipínách zapsaní do zvláštního seznamu voličů mohou s voličským průkazem hlasovat pro české kandidáty na území ČR.

Chcete hlasovat v ČR?  

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června 2024 (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). 

Velvyslanectví volby do Evropského parlamentu neorganizuje. Pokud chcete volit české kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, musíte se k volbám dostavit v České republice. 

Pokud na Filipínách pobýváte pouze krátkodobě, tedy máte trvalé bydliště v ČR a nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Manile, ve volbách do Evropského parlamentu hlasujete jednoduše ve volební místnosti obce, kde jste v ČR přihlášen/a k trvalému bydlišti. 

Pokud jste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Manile, můžete velvyslanectví požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky. Informace k žádosti o vydání voličského průkazu najdete na webu velvyslanectví

Pokud ještě nejste zapsán/a do zvláštního seznamu voličů, žádost o zápis je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16 hod. S žádostí musí volič doložit svou totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Podrobné informace najdete na webu velvyslanectví

Pokud nemáte ani trvalé bydliště v ČR, ani nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit. 

Podrobné informace ke způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v ČR najdete na webu Ministerstva vnitra ČR Volby do Evropského parlamentu - Volby (mvcr.cz)