česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta či odcizení cestovního dokladu

Cestovní doklad

Občané ČR, kteří ztratili nebo kterým byl odcizen cestovní pas, mohou na Zastupitelském úřadě ČR v Manile (dále jen „ZÚ Manila“) požádat o vydání nového cestovního pasu (více informací naleznete v sekci Konzulární informace – Vystavení cestovního pasu), nebo v případě naléhavé potřeby o vydání náhradního cestovního dokladu, tzv. cestovního průkazu. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do ČR.

K vydání cestovního průkazu je žadatel povinen předložit dvě identické fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm a vyplnit formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ Manila. Dále je potřeba předložit policejní záznam o ohlášení ztráty či odcizení cestovního pasu, doklad totožnosti (má-li jej), a není-li z něho zřejmé státní občanství ČR, pak i doklad o státním občanství ČR (má-li jej).

Cestovní průkaz vydává ZÚ Manila v co možná nejkratší době (na počkání, event. v rozsahu několika hodin), jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

Za vystavení průkazu se vybírá správní poplatek ve výši 400,- Kč, resp. ekvivalent ve filipínské měně dle aktuálně platného kurzu.

Občanský průkaz

Na základě novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, je občan povinen v zahraničí ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR. Pokud ke ztrátě/odcizení/zničení občanského průkazu dojde v konzulárním obvodu Zastupitelského úřadu ČR v Manile (dále jen „ZÚ ČR“), je občan povinen neprodleně kontaktovat ZÚ ČR, které předá tuto informaci příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a občanovi vydá potvrzení o ztrátě/odcizení nebo zničení občanského průkazu. O nový občanský průkaz lze požádat pouze na příslušnému úřadě v ČR, nikoliv na ZÚ Manila.